Bestuursakkoord zet in op innovatie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Brabant/Zeeland

Door ondernemers te informeren over de mogelijkheden, wil MKB Brabant hen stimuleren om te innoveren.

Bestuursakkoord zet in op innovatie

Provinciale inzet op economie en innovatie is goed en broodnodig

MKB Brabant is blij dat provincie Brabant in het nieuwe Bestuursakkoord 2011-2015 stevig inzet op innovatie, vooral nu er forse bezuinigingen voor de deur staan. “De focus op economie en innovatie is broodnodig en essentieel voor de concurrentiepositie van de regio,” stelt Peter Feijtel, voorzitter van MKB Brabant. Uit een onlangs verschenen rapport “Duurzaamheid en innovatie in het Brabantse mkb” van de werkgeversvereniging en de provincie blijkt dat ondernemers willen innoveren maar daar door een gebrek aan tijd, geld en kennis vaak niet aan toekomen. Het Bestuursakkoord speelt daarop goed in.

De focus op economie, innovatie en internationalisering in het Bestuursakkoord is gebaseerd op de eerder geformuleerde ‘Economische agenda Brabant 2020’. In deze agenda, waarin het mkb een grote zeggenschap heeft gehad, staat innovatie in combinatie met ondernemerschap, arbeidsmarkt en onderwijs centraal. Het Bestuursakkoord legt de nadruk op nieuwe uitdagingen binnen sectoren die een gunstig groei- en innovatieperspectief hebben.
 
Deze focus is goed, vindt MKB Brabant, maar daarvoor moeten wel de vele drempels om te innoveren, zoals het gebrek aan tijd, geld en kennis, worden weggenomen. Om met innovatie aan de slag te gaan moet het mkb effectiever gebruik kunnen maken van de aanwezige kennis en innovatie-instrumenten, blijkt ook uit het eerder uitgevoerde onderzoek van MKB Brabant en de provincie. MKB Brabant wil daarom samen met de lokale ondernemers, het lokale onderwijs en de provincie om de tafel om ervoor te zorgen dat de kennis ook daadwerkelijk terecht komt bij de onderneming. Het nu voorliggende provincieakkoord zet hiervoor de goede koers in. Feijtel: “We gaan natuurlijk graag in gesprek met de provincie om de afspraken in het akkoord verder vorm te geven”.

Door innovatief bezig te zijn kan het mkb oplossingen bieden voor belangrijke problemen. “Denk aan de vergrijzing, de aantrekkelijkheid van het ondernemerschap en het behouden van onze concurrentiepositie als regio,” zegt de voorzitter van MKB Brabant. Door ondernemers de weg te wijzen in het woud van subsidiemaatregelen en te informeren over de mogelijkheden, wil MKB Brabant hen stimuleren om te innoveren. Tijdens het Ondernemerscongres in Eindhoven in november wil MKB Brabant ondernemers bij elkaar brengen door middel van het zogenaamde ‘makelaarschap’. Sessies waarin ondernemers uit verschillende branches hun ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen informeren en gefaciliteerd worden om eventuele innovaties tot uitvoering te brengen.

Kijk ook op www.brabant.mkb.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Louise Beduwé, regiodirecteur MKB Brabant, 06 1135 1713
Peter Feijtel, voorzitter MKB Brabant, 06 5342 1990

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!