Beter knooppunt Varsen cruciaal voor ondernemers Vechtdal

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Ondernemers uit de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg laten morgen tijdens de commissievergadering ‘Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer’ middels een inspraakreactie weten dat ze positief tegenover het voorstel van de ChristenUnie staan.

Beter knooppunt Varsen cruciaal voor ondernemers Vechtdal

“Voor ons als ondernemers is het voorstel weer een stap in de goede richting. Eindelijk wordt er gehoor gegeven aan onze signalen”, vertelt Jur Zandbergen, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle.

De Industrieclub Dalfsen, Industriële Kring Avereest, Industriële Kring Hardenberg en VNO-NCW regio Zwolle hebben de handen ineen geslagen en spreken hun bezorgdheid uit over de voorliggende plannen van de provincie Overijssel. “Voor de ondernemers uit de regio, maar met name uit het Vechtdal, is de N340 een cruciale verkeersader. De minimale variant met een extra linksaf strook biedt onvoldoende soelaas voor een veilige doorstroming tussen Zwolle en Hardenberg. Vanuit het bedrijfsleven is de bereidheid aanwezig om mee te denken over een adequate oplossing.

Het voorstel van de ChristenUnie Overijssel is een stap in de goede richting en zorgt voor een goede basis voor veilige verbinding. We roepen de andere politieke partijen dan ook op om in te stemmen met deze motie”, aldus de ondernemers uit het Vechtdal.

Cruciaal en noodzakelijk

In het Vechtdal bevinden zich veel bedrijven die een groot economisch belang hebben bij een betere en snellere verbinding met Zwolle en de A28 vanuit Hardenberg. Een betrouwbare reistijd is voor deze ondernemers essentieel. De N340 is vooral in de spits erg druk, waardoor de doorstroming vermindert en het verkeer vastloopt. In de voorliggende plannen wordt nagenoeg geen rekening gehouden met een van de belangrijkste knelpunten: knooppunt Varsen. De aanpassing van dit knooppunt is cruciaal en uiterst noodzakelijk om het verkeer vlot en veilig te kunnen laten doorrijden. De ondernemers uit het Vechtdal pleiten naast betere aanpak van Varsen voor snelle aanpak van verbetering N340. Alleen al de komst van IKEA op Hessenpoort bij Zwolle maakt een snelle verbetering van de N340 hard nodig.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!