Beter ondernemingsklimaat door Actieplan Groei!

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Provincie Brabant

Duizenden ondernemers hebben begeleiding gekregen bij vraagstukken over groei en innovatie. Actieplan Groei! geeft na drie jaar samenwerking mooie resultaten te zien.

Beter ondernemingsklimaat door Actieplan Groei!

Het MKB is de onmisbare motor van de Brabantse economie. Daarom riepen elf Brabantse en Zeeuwe partijen drie jaar geleden het Actieplan Groei! in het leven om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. En de dienstverlening voor startende en groeiende ondernemers stroomlijnen en een kwaliteitsimpuls geven. Inmiddels zijn we drie jaar verder. Wat heeft het Actieplan Groei! tot nu toe opgeleverd?

Veel, zo blijkt:
steeds meer innovatieve ondernemers maken gebruik van de diensten van de verschillende projectpartners. Bovendien weten die partners elkaar steeds beter te vinden.
 
•In totaal ontvingen 5.000 ondernemers – zo’n 200 per kwartaal – uitgebreide voorlichting over een betere bedrijfsvoering, groei en innovatie. Ondernemers konden terecht voor informatie over de dienstverlening van de diverse partners.

•Zo’n 1.000 ondernemers maakten gebruik van de mogelijkheid tot individuele begeleiding. Doel van deze begeleidingsgesprekken: intensiever met de ondernemer sparren en zorgen voor strategische en praktische ondersteuning. De ondernemers? Die ervoeren de gesprekken als zeer prettig, kundig en inspirerend. Projectpartners en ondernemers spraken onder meer over product- en dienstontwikkeling, financiering en huisvesting. 40 procent van de ondernemers gaf aan nieuwe inzichten te hebben ontwikkeld. Van hen ging de meerderheid op basis van die nieuwe kennis concreet aan de slag.

•In totaal zetten de projectpartners 35 projecten op. Een voorbeeld is het project Crisiswijzer. Ondernemers in zwaar weer konden via dit project rekenen op ondersteuning: van een vertrouwensteam, via de website crisis-wijzer.nl, en tijdens informatieve ‘roadshows’ per gemeente.

•In de twee provincies zijn meerdere professionele incubatieorganisaties actief, met hun eigen doelgroepen en organisatie- en financieringsstructuur. Dat maakt samenwerking lastig. De partners willen dat de incubatieorganisaties daarom beter thematisch gaan samenwerken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informal investors beter benaderen. Door de krachten te bundelen, ligt er een opening voor de incubatieorganisaties – en dus voor innovatieve ondernemers.

 •Doorverwijzen, samen werken aan projecten: dat is de filosofie achter het Actieplan Groei!. Deze filosofie drong goed door bij alle medewerkers met ondernemerscontact (zo’n 200 mensen in Brabant en Zeeland). Om dit te bereiken waren er meeloopstages, trainingen, netwerkbijeenkomsten en de website www.hartvoorondernemen.nl.

Hoe nu verder?

Op 31 december komt er een einde aan het actieplan. Inmiddels zijn de partners druk in gesprek over een mogelijk vervolg. De samenwerking is goed bevallen, vertelt Jacqueline Begheijn, Teammanager Collectieve voorlichting en projecten bij de KvK Zuidwest-Nederland. “De grote meerwaarde van het Actieplan Groei!, afgezien van de zichtbare output voor MKB’ers, is dat we nu veel beter op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Doorverwijzen van ondernemers naar het juiste loket is veel gemakkelijker geworden.” Krijgt het actieplan een vervolg? “In deze tijd van krimpende budgetten is dat natuurlijk een grote uitdaging. Maar de intentie om samen door te gaan is er zeer zeker. We blijven dus met elkaar in gesprek.”
 
Wie zijn de projectpartners?
Het Actieplan Groei! is een initiatief van Bossche Investerings Maatschappij (BIM vastgoed), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Brainport Development, Economisch Impuls Zeeland (EIZ), Kamer van Koophandel Brabant, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, MKB Brabant, MKB Zeeland, REWIN West-Brabant en Syntens.
 
Het samenwerkingsverband is mede mogelijk door bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid, van het Rijk, en van de provincies Noord-Brabant en Zeeland

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!