'Betere aansluiting mbo op praktijk is goede zaak'

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de plannen met onderwijsminister Jet Bussemaker om het middelbaar beroepsonderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.

'Betere aansluiting mbo op praktijk is goede zaak'

Studenten kunnen hun studie straks deels afstemmen op een specifieke vraag van bedrijven in de regio. Dat hadden de ondernemersorganisaties en de onderwijsinstellingen binnen het Samenwerkingsverband Bedrijfsleven Beroepsonderwijs geadviseerd aan de minister, en zij heeft dit overgenomen.

BBL flexibeler

Positief vinden MKB-Nederland en VNO-NCW ook de flexibiliteit in de inrichting van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Scholen en bedrijven kunnen zelf in overleg bepalen op welke dagen studenten naar school gaan en in de praktijk werken. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om een leerwerkplek aan te bieden.

Praktijkgericht onderzoek

Mbo's kunnen vanaf volgend jaar lectoren aanstellen die naast lesgeven praktijkgericht onderzoek doen. Op die manier komt er meer kennis beschikbaar voor het onderwijs. Die kan worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de beroepspraktijk. 'Een prima ontwikkeling', aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!