Betere bereikbaarheid Vallei en Stedendriehoek

Door intensief samen te werken met gemeenten, het bedrijfsleven en de OV-vervoerders is de bereikbaarheid van de Vallei en de Stedendriehoek aanzienlijk verbeterd.

Betere bereikbaarheid Vallei en Stedendriehoek

Dat schrijft de provincie vandaag in haar verantwoording van de projecten Beter Bereikbaar Vallei en Stedendriehoek aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Weg in de Gelderse Vallei met fietsers en auto's

De periode 2006-2010 zijn 105 projecten uitgevoerd om de belangrijkste verkeersproblemen in de regio's aan de te pakken. Dit heeft onder andere geresulteerd in de reconstructie van 27,5 km wegen, de aanleg van 4,5 km nieuwe wegen, 3 fietstunnels, 17,5 km nieuwe fietspaden, 2 snelfietspaden, 49 nieuwe verkeersinstallaties en een betere bereikbaarheid van het Gelre ziekenhuis in Zutphen en ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. 'Ik ben heel erg trots dat we er samen in zijn geslaagd om de verkeersdoorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid voor de weggebruiker zo veel te verbeteren in zo'n korte tijd' aldus gedeputeerde Conny Bieze.

Gezamenlijke Aanpak

In 2006 hebben de provincie en de gemeenten in de regio een snel inzetbaar, effectief en gezamenlijk pakket aan maatregelen uitgewerkt en gerealiseerd voor de Vallei en de Stedendriehoek. Met een bijdrage van 22 miljoen euro van het Rijk en 90 miljoen euro van de regio zijn 105 projecten uitgevoerd om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de weggebruiker te verbeteren. De uitvoering vond plaats door intensief overleg met betrokkenen en met een klankbordgroep van relevante partijen uit de regio's, zoals transport en OV-bedrijven, bedrijventerreinen, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Beter Bereikbaar


Het is voor het eerst dat de overheden in de regio in overleg met het bedrijfsleven een samenhangend pakket aan maatregelen hebben genomen om de verkeersproblemen aan te pakken. Gedeputeerde Bieze: 'Het project Beter Bereikbaar voor de regio's Vallei en Stedendriehoek heeft goed gewerkt. Er is intensief samengewerkt en er zijn in een korte tijd mooie resultaten bereikt waar niet alleen de automobilist, maar ook de voetganger, fietser en busreiziger zijn voordeel mee kan doen.'

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!