Betere concurrentiepositie Salland en Deventer

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Voor verdubbeling van de Siemelinksweg ontvangt de gemeente Deventer 1 miljoen euro. Deze weg verbindt de N348 ten noorden van Deventer met de A1.

Betere concurrentiepositie Salland en Deventer

De industrieterreinen van Deventer, die voor een groot deel ontsluiten via de Siemelinksweg, zijn door de uitbreiding beter bereikbaar. De subsidie wordt verstrekt in het kader van het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht' (zie kader hieronder) voor verbetering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, naar aanleiding van de Lissabonagenda.

Verbreding
De provincie Overijssel stelde eerder voor verbreding van de Siemelinksweg en aansluiting op het  te ontwikkelen bedrijvenpark A1, in totaal € 6,6 miljoen beschikbaar, waarvan 6 mljoen in het kader van het programma  ‘Investeren met Gemeenten' (zie kader hieronder).

Poort van Salland
Verdubbeling van de Siemelinksweg betekent een versterking van de  'Oostelijke Poort van Salland'.  De Siemelinksweg is een knelpunt geworden door de mobiliteitsgroei. Niet alleen de verkeersafwikkeling, ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid (luchtkwaliteit) staan onder druk.

Snellere aanvoer
Dankzij de nieuwe spitsstroken op de A1 is er nu een snellere aanvoer van verkeer in en door Deventer, met als gevolg een grotere druk op het Deventer wegennet en stagnatie in de doorstroming. Verdubbeling van de Siemelinksweg lost deze knelpunten op. De aanleg van een fietspad langs de verbrede Siemelinksweg zorgt bovendien voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de fiets en dat is goed voor de gezondheid en voor duurzaamheid.

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!