Betere doorstroming verkeer bedrijventerreinen Kampen.

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Gemeente Kampen

Samen met de provinicie Overijssel gaat de gemeente Kampen de doorstroming van en naar de bedrijventerreinen in Kampen-Noord verbeteren.

Betere doorstroming verkeer bedrijventerreinen Kampen.

De gemeente en provincie willen twee maatregelen nemen. Het gaat om een halve aansluiting op de N50 ter hoogte van de bestaande tunnel bij de Haatlanderdijk (richting van en naar Zwolle). Daarnaast wordt de bestaande aansluiting van de Zambonistraat op de Flevoweg opgewaardeerd. Dit gebeurt door de bestaande rotonde te vergroten tot een zogeheten turborotonde en het aantal in- en uitvoegstroken op de Flevoweg te vergroten. Deze maatregelen zijn in goed overleg met Rijkswaterstaat ontwikkeld. De gemeente gaat mede namens de provincie de minister toestemming vragen voor de aanleg van de halve aansluiting.
 
De gemeente en provincie zijn van mening dat een goede ontsluiting, nu en in de toekomst, een belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van de regio. Met de plannen is een bedrag gemoeid van 4,6 miljoen euro. Een deel van dit bedrag wordt gedekt door Europese subsidie. Daarnaast betalen de gemeente en de provincie elk 1,55 miljoen euro.
 
Verbetering Veilingweg
Naast de afspraken over de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Kampen, is de provincie samen met de gemeente bereid te investeren in de verbetering van de Veilingweg. Zo kan de weg bijvoorbeeld worden opgewaardeerd tot een weg met gescheiden rijbanen per richting met vrij liggend fietspad. Door de aanpak van deze weg ontstaat een goede ontsluiting voor de bedrijven in de Koekoekspolder. Bovendien wordt de oversteek bij Oosterholt-Noord verkeersveiliger ingericht door middel van een opstelplaats tussen de rijbanen. De opwaardering van de Veilingweg voorkomt ook de aanleg van een rondweg door de polder Mastenbroek. Voor het project is een bedrag van ruim een miljoen euro nodig. De provincie draagt hieraan € 715.830 bij en de gemeente € 300.000.
 
Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de Overijsselse gemeenten hun Essent-aandelen hebben verkocht, met een gezamenlijke waarde van ruim 140 miljoen euro. De provincie, die eenzelfde bedrag investeert, maakt nu afspraken met de gemeenten over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.
 
Dit is de derde ronde in de investeringsoverleggen tussen de provincie en de gemeenten. Eerder hebben de provincie en de gemeente Kampen afspraken gemaakt over onder andere Dorps bouwen, een verkenning naar het doortrekken van de Regiotram en aardwarmteproject Koekoekspolder en de duurzame teelt van producten in de Koekoekspolder.
 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!