Betere samenwerking onderwijs-bedrijfsleven in Achterhoek

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland verleent vier subsidies om knelpunten in de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt aan te pakken. In alle gevallen gaat het projecten in de maakindustrie in de Achterhoek, die voortkomen op initiatief van de ondernemers.

Betere samenwerking onderwijs-bedrijfsleven in Achterhoek

'Voor de regionale economische ontwikkeling is het noodzakelijk om te investeren in een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Juist als de bevolking terug loopt, maken bedrijven met voldoende én goed opgeleid personeel het verschil. Dat is de bron voor economische groei', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor arbeidmarktbeleid.

Inzet toegekende subsidies

Het totale subsidiebedrag bedraagt 760.000 euro en is toegekend aan projecten met als inzet:

  • Het ontwikkelen van een nieuwe doorlopende leerlijn Mechatronica; hierbij gaat het om het optimaal  samenbrengen een mechanisch systeem en het bijbehorende regelsysteem
  • Het versterken van de innovatiecompetenties van directie en medewerkers van kleine en middelgrote industriële bedrijven, gericht op het vergroten van het innovatievermogen en concurrentievoordeel van de bedrijven
  • Het bevorderen dat technisch personeel (huidige en toekomstige werknemers, zij-instromers, opleiders en werkgevers) beschikken over de juiste kennis, inzicht en benodigde vaardigheden voor de plaat verwerkende industrie
  • Het realiseren van een positief beeld over de maakindustrie aan de hand van StartLab-modules.

Projecten

De projecten worden uitgevoerd binnen het Centrum  voor Innovatief vakmanschap Oost Nederland (CIVON). Dit samenwerkingsverband tussen een groot aantal ondernemers en het Graafschap College wil het beroepsonderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt. De focus van het CIVON ligt op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen. Het versterkt de maakindustrie in Oost-Nederland door het bevorderen van innovatie en talent- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Subsidies

De subsidies komen voort uit de Gelderse Human Capital Agenda Gelderse Topsectoren waarmee de Provincie Gelderland een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt wil oplossen. Samen met de ondernemers en andere partners zijn deze knelpunten in beeld gebracht.Voor de periode tot 2015 is er een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar. Dit voor concrete projecten die bijdragen aan een goede afstemming van het aanbod van personeel op de vraag van het bedrijfsleven.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Graafschap College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!