Betere toekomst voor Cranendonck en omgeving

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

Cranendonck en omgeving op de kaart zetten als een zeer kansrijke regio. Dat is het doel van de gebiedsvisie ‘Kansen over grenzen’, die initiatiefnemer Jan Kerkhof heeft overhandigd aan gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur Bert Pauli.

Betere toekomst voor Cranendonck en omgeving

De visie met een mogelijke weg naar een betere toekomst voor het gebied is het resultaat van een onderzoek dat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, SRE, Hoge Dunk, BOM, gemeente Cranendonck en in samenwerking met Brainport en OCC is uitgevoerd.

Wethouder Bert Manders, voorzitter van de stuurgroep “Met de gebiedsvisie willen we onze regio beter op de kaart zetten. Als goede vestigingsplaats voor bedrijven maar ook als landelijke woon- en recreatiegemeente waar het voor jong én oud goed leven is. Daarmee sluit de gebiedsvisie nauw aan op onze Strategische Visie 2009 – 2024.” De komende tijd slaan de samenwerkende partijen de handen ineen om samen met de aangrenzende overheden, onderzoeksinstellingen, betrokken ondernemers, agrariërs en natuurlijk inwoners de verdere uitwerking van de visie op te pakken. Om deze samenwerking te bekrachtigen, hebben de leden van de stuurgroep een kaart van het gebied met voorgestelde ontwikkelingen ondertekend.

In januari 2011 startte het consortium Urban Unlimited en de Universiteit van Utrecht het onderzoek naar de sociaal economische kansen voor Cranendonck en het grensoverschrijdend gebied. Nu een jaar later is de gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’ met kansen voor economie en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en infrastructuur maar ook voor kennis, duurzaamheid en wonen en leven een feit.

Kansen voor ondernemers
De visie gaat uit van drie scenario’s en twaalf kanskaarten, variërend tussen ‘hoog- en laaghangend fruit’. Voorbeelden van laaghangend fruit zijn de benutting van restwarmte van Nyrstar en grensoverschrijdend groen. Een nieuwe toekomst voor de Cantine in Budel-Dorplein is ook op korte termijn te realiseren. Een metaalschool is een voorbeeld van hooghangend fruit, initiatieven die om meer inspanning vragen. Op economisch gebied worden kansen genoemd als biobased kennisontwikkeling, energiebuffering, nieuwe metalen en zonne-energie(velden). Een breed scala van kansen die aansluiten bij regionale, provinciale en landelijke trends en een mogelijk antwoord zijn op de krimp en moeilijke economische omstandigheden. Het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) is hierin een belangrijke schakel. Duurzaamheid en energie zijn daarin belangrijke en economisch kansrijke mogelijkheden.

De gebiedsvisie kan bovendien een vliegwiel zijn om gezamenlijke ontwikkelingen van overheden, ondernemers en kennisinstellingen op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur(grensoverschrijdend) op gang te brengen. Het gaat dan onder andere om wandel- en fietspaden, recreatie, cultuur, waterbuffering, en grensoverschrijdende natuurgebieden (De Groote Heide), onderwijs en innovatie. Voor deze kansen geldt vooral dat een zelfstandige ontwikkeling niet levensvatbaar is. Als onderdeel van het totaal plan opent het veel meer perspectief en mogelijkheden tot bijvoorbeeld (Europese) subsidies.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!