Bevordering ondernemerschap nodig

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: LTO Nederland

Omdat Nederland in een groei-impasse zit, zou een nieuw kabinet het ondernemerschap moeten bevorderen. Dat stellen de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een gezamenlijk rapport.

Bevordering ondernemerschap nodig

Het rapport van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland bouwt voort op hun eerdere toekomstvisie over de Nederlandse economie, duurzame groei en werkgelegenheid ('Optimistisch'). Die visie presenteerden de organisaties zo'n tweeënhalf jaar terug in verband met de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010.

Dit document is opgesteld met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september. Dit actuele rapport met als ondertitel 'Duurzame groei door ondernemerschap' gaat in op onderdelen van sociaal economisch beleid waarbij bevordering van ondernemerschap het centrale uitgangspunt is. Zaken die aan de orde worden gesteld en ook voor de land- en tuinbouw van betekenis zijn onder meer:

    het belang van de interne markt en samenwerking in Europa;
    noodzakelijke voortzetting van Topsectorenbeleid;
    bevordering van kennis en innovatie;
    hervorming van de arbeidsmarkt;
    voorkomen van lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven.


Op basis van een analyse van financiële en economische crisis van de afgelopen vijf jaar kan er volgens de gezamenlijke ondernemers geen andere conclusie zijn: Nederland moet zijn groeiambities substantieel verhogen. Het nieuwe kabinet moet een pro-groei strategie voeren.

De drie organisaties pleiten in alle opzichten voor groei die duurzaam en innovatief moet zijn. "Uitsluitend ondernemingen en ondernemers kunnen die groei leveren", staat in het rapport. Voor een welvarende samenleving moet beleid worden ontwikkeld 'dicht op de huid van ondernemers'. Benut hun kracht, luidt het advies.

De ingezette groeistrategie van het huidige kabinet moet worden versterkt en verbreed, menen de ondernemers. Daarom geven ze in het rapport aan hoe Nederland kan inspelen op de kansen van de huidige wereldeconomie, welke beleidsuitdagingen er op Europees niveau liggen en welke binnenlandse keuzes moeten worden gemaakt om weer welvaartsgroei te kunnen beleven.

De brochure 'Nederland moet het weer gaan verdienen' is te vinden op de site van LTO Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!