‘Bezuinigen op onderwijs aan 30-plussers desastreus’

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Midden

Als het kabinet € 170 mln. gaat bezuinigen op onderwijs aan 30-plussers heeft dat desastreuze gevolgen voor de samenleving, scholen, het bedrijfsleven, de Nederlandse kenniseconomie en de arbeidsmarkt.

‘Bezuinigen op onderwijs aan 30-plussers desastreus’

Dat schrijven verschillende branches, werkgevers- en werknemersorganisaties in een brief aan minister Van Bijsterveldt. Zij verzoeken haar om deze kortingsmaatregel ongedaan te maken. Met name de zorg- en technieksector, belangrijke aandachtspunten van dit kabinet, zullen anders hard getroffen worden.

Opleidingen en een bijpassende infrastructuur zijn noodzakelijk wil Nederland een beroepsbevolking die zich kan ontwikkelen, flexibel is en op de toekomst is voorbereid. De partijen schrijven in de brief dat zij bang zijn dat de forse bezuinigingen afbreuk doen aan het middelbaar beroepsonderwijs, met een enorme kapitaalvernietiging als gevolg.

Ook voor de arbeidsmarkt (om- en bijscholing, herintreders, zij-instromers, participatie gekwalificeerd personeel) is beroepsonderwijs onontbeerlijk. Vooral in sectoren als de zorg (afgelopen schooljaar 22.900 deelnemers boven de 30 jaar) en techniek (19.500) zal de bezuiniging gevoeld worden. In bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingscentra en kraamzorg zal het tekort (ongeveer 30 procent van de instroom is ouder dan dertig) aan personeel juist toenemen, in tegenstelling tot de doelen van dit kabinet.

 

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!