Bezuiniging op knelpunt A67 onacceptabel voor Brabant

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Brabant

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord-Brabant vinden de voorgenomen bezuinigingen op het knelpunt A67 Leenderheide-Geldrop onacceptabel.

Bezuiniging op knelpunt A67 onacceptabel voor Brabant

Zij reageren hiermee op de Brabantse uitwerking van de bezuinigings-plannen van minister Schultz - Van Haegen  waarmee landelijk in de periode tot 2028 € 6,4 miljard wordt gekort op infrastructuur. Gisteren voerde Schultz- Van Haegen overleg met Brabantse overheden over de plannen.

Pijnpunt

Het grootste pijnpunt in de bezuinigingsplannen is  de aanpak van files op de A67 ten zuiden van Eindhoven tussen Leenderheide en Geldrop. Er zijn al afspraken gemaakt om in de eerste fase het knooppunt Leenderheide aan te pakken. Van de benodigde € 11 miljoen betaalt het SRE de helft. De minister heeft nu € 30 miljoen voor de aansluitende tweede fase tussen knooppunt Leenderheide en de aansluiting Geldrop, de verbreding naar 2x3 rijstroken, geschrapt. Elly Blanksma, portefeuillehouder Mobiliteit van het SRE: "Onbegrijpelijk! Als het kabinet de bereikbaarheid van de Brainport serieus neemt, dan is deze bezuiniging een verkeerde keuze."

Volgens de minister heeft de file bij Geldrop te weinig gevolgen voor het totale reistijdverlies op het hele traject tussen Eindhoven en Venlo en scoort dit knelpunt daarom niet hoog genoeg in de landelijke prioriteiten. Provinciebestuurder Van Heugten: "Wij strijden al jaren voor een andere en betere prioritering van de verkeersknelpunten. Voor een grote provincie als Brabant is de huidige systematiek nadelig omdat onze files over grotere trajecten worden uitgemiddeld. Dat moet anders, erkent nu ook de minister, alleen heeft ze er tot nu toe nog niets aan gedaan."

Overige infra-projecten

Andere Brabantse projecten worden niet geschrapt, maar het rijksgeld komt een paar jaar later beschikbaar. Desondanks kan de Ruit om Eindhoven doorgaan op de ingezette planning en zal verder worden gewerkt aan de aanpak van de A27 tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Hooipolder. Ook de verkenning voor de verbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg gaat van start, al heeft ook hier de minister het geld pas drie jaar later beschikbaar. Van Heugten: "Ik hoop alleen dat we nu met de inzet van het bedrijfsleven en de voorfinanciering van de provincie nog steeds een haalbaar plan kunnen maken. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de minister de stekker uit deze innovatieve samenwerking wil trekken."

Bezuinigingspakket Brabant

Als gevolg van het Lente-akkoord en het Regeerakkoord moet door het ministerie van I&M in totaal circa 6,4 miljard bezuinigd worden op het Infrastructuurfonds. Voor de provincie Brabant betekent dit dat het project N65 Vught ongewijzigd blijft. De financiering van de volgende projecten wordt door het ministerie getemporiseerd: Ruit Eindhoven, A58 Tilburg – Eindhoven, A58 Galder – Annabosch, A27 Lunetten – Hooipolder. De volgende projecten worden geschrapt: A67 no regret pakket (Limburg en Brabant): € 20 miljoen en A67 Leenderheide – Geldrop (fase 2): € 30 miljoen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!