Bezuinigingen gemeente Arnhem aangepast

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Arnhem

Na inspraak van bewoners en organisaties uit de stad zijn o.a. de voorstellen voor bezuinigingen op peuterspeelzalen en de parkeertarieven aangepast.

Bezuinigingen gemeente Arnhem aangepast

Op peuterspeelzalen wordt minder bezuinigd dan oorspronkelijk was voorgesteld. Het voorstel voor parkeertarieven is gewijzigd naar aanleiding van het gesprek met de stad. Andere voorstellen waar veel weerstand tegen bestaat, maar die het college toch verantwoord vindt, zijn opnieuw beargumenteerd. In februari heeft het college gesproken met 30 organisaties en 20 inwoners.

Daarnaast zijn 115 digitale reacties ontvangen. Veel instellingen hebben ook apart gesprekken gevoerd met collegeleden. Het beeld van de maatschappelijke gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen is scherper geworden, precies zoals de bedoeling was. Burgemeester en wethouders hebben het aangepaste pakket bezuinigingsvoorstellen vandaag ingediend bij de gemeenteraad, die er in april een besluit over neemt.

Lees het hele artikel op http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=112540

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!