'Bezuinigingen kunnen industriebeleid schaden'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Mkb Nederland

Het bedrijfslevenbeleid van het kabinet ligt op koers, maar voorgestelde bezuinigingen kunnen de continuïteit schaden, vrezen MKB-Nederland en VNO-NCW. Verder dreigt het innovatievermogen van het bedrijfsleven er door ingeperkt te worden.

'Bezuinigingen kunnen industriebeleid schaden'

De twee organisaties pleiten voor continuïteit in beleid en meer aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, vooral voor het zogenaamde 'technologievolgend mkb'.

De Minister van Economische Zaken heeft de afgelopen tijd samen met ondernemers en ondernemingsorganisaties verschillende groeiprojecten opgepakt, zoals de green deals voor Green Growth, de ICT-doorbraakprojecten, het Techniekpact en de Retailagenda. De twee ondernemingsorganisaties vinden dat die proactieve instelling van het ministerie voortgezet moet worden. De resultaten dreigen nu onder druk te komen door bezuinigingen op toegepast onderzoek, op fiscale maatregelen die R&D stimuleren en op het budget van het Van Swindenlaboratorium (het Nederlands Meetinstituut).

Uitgekleed

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het amendement van Veen/Vos om het MIT (het Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) budget verder te versterken én te verbreden. De herinvoering van de IPC-regeling, die innovatiesamenwerking in het brede MKB stimuleert, vinden ze een goede aanvulling. De MIT richt zich primair op de koplopers in de topsectoren, de IPC op het meer technologievolgende MKB. Beide zijn belangrijk voor groei, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW . Probleem is wel dat het IPC zodanig is uitgekleed, dat het maar een schim is van zijn voorganger, zeggen beide organisaties, die pleiten voor onderzoek naar knelpunten.

Continuïteit

Voor alles moet het beleid continuïteit bieden, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW en wijzen naar successen in Duitsland door die aanpak. Er moet dus geen vertraging ontstaan bij het afsluiten van innovatiecontracten tussen bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen omdat wordt gewacht op de Wetenschapsagenda. Het is ook van belang dat de financiering van de zogenaamde field labs voor smart industry structureel wordt geborgd. Overheidsfinanciering blijft nu achter bij die van de private partners. Als ook de algehele dalende trend in overheidsuitgaven voor innovatie en onderzoek wordt omgebogen, kan echt gewerkt worden aan het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.
Donderdag 11 juni vergadert de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken over het industriebeleid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!