'Bezuinigingen op metrologie ongewenst voor bedrijfsleven'

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

Bezuinigen op het metrologiebudget van het Van Swindenlaboratorium (VSL, vroeger bekend als Nederland Meetinstituut) zal de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie aantasten.

'Bezuinigingen op metrologie ongewenst voor bedrijfsleven'

Daarom roepen MKB-Nederland en VNO-NCW het ministerie van Economische Zaken op om geen bezuinigingen door te voeren bij VSL. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst is metrologie essentieel voor technologische innovatie en het Nederlands bedrijfsleven.

Afhankelijk

Jaarlijks zijn ruim 650 bedrijven groot en klein direct afhankelijk van de faciliteiten van VSL. Een veelvoud daarvan heeft indirect te maken met herleidbaarheid naar de standaarden bij VSL. Ook nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld nieuwe medische technologie en de vergroening van de industrie, vragen om systemen waarvoor proactief nieuwe meetstandaarden ontwikkeld dienen te worden. Daarin speelt VSL een belangrijke rol.

Koploper

Dankzij VSL is Nederland nu koploper in dit gebied, ook al is VSL een relatief klein metrologisch instituut, waarvan 30 tot 40 procent extern gefinancierd wordt. VSL is een uitstekend voorbeeld van een publiek-private samenwerking in de juiste balans en samenhang, ook omdat er taken worden uitgevoerd die in het publieke belang zijn. De Nederlandse situatie is overigens uniek, want in veel andere landen zijn meetinstituten voor 100 procent publiek en investeert de overheid aanmerkelijk meer.

Extra middelen

Daarom adviseert de Raad van de Deskundigen van VSL, door de overheid ingesteld, juist dat extra overheidsmiddelen beschikbaar moeten worden gesteld. Deze kunnen ook extra middelen vanuit het bedrijfsleven generen. Het voornemen van Economische Zaken om ongeveer 15 procent op het budget van VSL te korten, staat haaks op dit advies. Dit voornemen zal ervoor zorgen dat de Nederlandse koploperspositie ondergraven wordt, waardoor vernieuwingen in metrologie en technologie in Nederland belemmerd worden. Vooral de technologiesector met zowel grote als kleine bedrijven zal hierdoor geraakt worden, en dat is ongewenst.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!