‘Bezuinigingen op onderzoek en innovatie terugdraaien’

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

Het kabinet moet de bezuinigingen op het toegepast onderzoek en de fiscale innovatie-instrumenten terugdraaien, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

‘Bezuinigingen op onderzoek en innovatie terugdraaien’

Continuïteit van beleid is van belang. ‘Als iets het Nederlands industriebeleid de laatste jaren heeft gekenmerkt, dan is het wel het continue wisselen van beleid. Nederland zou heel wat van het Duitse beleid kunnen leren.’

Cijfers van het Rathenau-instituut laten zien dat de onderzoeks- en innovatie-investeringen van de overheid tussen 2012 en 2018 met 550 miljoen euro zullen dalen. Op toegepast onderzoek en de fiscale innovatie-instrumenten wordt het stevigst bezuinigd. Het kabinet moet volgens MKB-Nederland en VNO-NCW goed kijken naar de gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf en – mochten de bezuinigingen toch gehandhaafd blijven – het mkb zoveel mogelijk ontzien.

Deelname aan Horizon 2020

De ondernemersorganisaties zijn beter te spreken over de betrokkenheid van bedrijven en kennisinstellingen bij Horizon 2020, het Europese stimuleringsprogramma. Het kabinet zou kennisinstellingen er wel toe aan moeten zetten om het mkb meer bij Horizon 2020 te betrekken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!