Bezuinigingen provincie aan relaties toegelicht

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Vrijdag 12 februari heeft gedeputeerde Theo Peters de relaties van de provincie bijgepraat die te maken kunnen krijgen met de provinciale bezuinigingen.

Bezuinigingen provincie aan relaties toegelicht

Dit gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst in Arnhem.

Bij veel organisaties leeft vooral de vraag wat de bezuinigingen betekenen voor hun organisatie. Een antwoord is daar op dit moment nog niet te geven. Half maart is er meer duidelijkheid hoe de beslissingen eventueel uitpakken. Dan spreekt de provincie opnieuw met de betrokken organisaties en instellingen.

Voorjaarsnota
Het College stelt 27 april het bezuinigingsvoorstel als onderdeel van de Voorjaarsnota vast. Dit voorstel wordt 19 mei in de statencommissie Algemeen Bestuur en Financiën besproken. Provinciale Staten behandelen het op 2 juni.

Landelijke discussie
Tijdens de bijeenkomst is er ook gesproken over de provincie als middenbestuur. Rijk en provincies discussieren op dit moment over de positie van deze bestuurslaag.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!