Biedt de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen voldoende bescherming?

Op 9 juni jongstleden is de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Op grond van deze wet kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Maar biedt deze wet in de praktijk ook echt voldoende bescherming?

Biedt de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen voldoende bescherming?

Of zijn er toch te weinig mogelijkheden om te bewijzen dat er daadwerkelijk een bedrijfsgeheim geschonden is? Ocrtrooibureau V.O. Patents & Trademarks uit Eindhoven vroeg drie professionals om hun impressie van de nieuwe wet en de gevolgen daarvan.

Organisatorische maatregelen

Paul Elst, Advocaat Pauls Law: ''Er is eindelijk duidelijkheid in de wetgeving. Vroeger moest aan de hand van een lappendeken van jurisprudentie worden beslist, nu is er eenzelfde wettelijke regeling voor alle EU-landen waar een rechter rekening mee moet houden. Ik ben er blij mee. Maar met alleen de wet ben je er als bedrijf nog lang niet. Je moet naast technische en contractuele, zoals een geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst, vooral organisatorische maatregelen treffen. En dat begint met het concreet aan de hand van een register vastleggen wat je bedrijfsgeheimen zijn. Zo leg je vast door wie en wanneer de geheimen zijn ontwikkeld, wie ze beheert en wie er toegang heeft tot deze gegevens. Alleen zo kan je bij een exit-gesprek met een medewerker concreet maken welke gegevens niet elders mogen worden gebruikt. En sta je sterk bij een eventuele rechtszaak. Ik noem het trade secret asset management, gestructureerd je bedrijfsgeheimen registreren en onderhouden.''

Bedrijfsprocessen herzien

Dr. Stefan Dittmer, Partner Dentons Europe LLP: ''In een door innovatie gedreven wereldeconomie waarin de typische levenscycli van ideeën en uitvindingen alsmaar korter worden, neemt het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen toe. Zo ook de interesse die ondernemingen aan de dag leggen voor samenwerking op gebied van R&D en licentiering van knowhow over de grens. Fragmentatie van het juridische landschap vormt echter een obstakel voor dergelijke trends en ontwikkelingen, en is onverenigbaar met het idee van vrij verkeer van goederen, arbeid en kennis. Richtlijn (EU) 2016/943 harmoniseert de vereisten voor bescherming van bedrijfsgeheimen (te spiegelen aan Artikel 39 TRIPS), beschermingsvrijstellingen (bijv. bij reverse engineering en klokkenluiden), correctiemaatregelen en instrumenten om geheimhouding te handhaven in juridische procedures. Een belangrijke stap voorwaarts, maar veel zal afhangen van wat de lidstaten met dit raamwerk zullen doen. Hoe dan ook zullen bestaande bedrijfsprocessen moeten worden herzien en waarschijnlijk ook geactualiseerd.''

Innovatie aantoonbaar beschermd

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster, Advocaat bij V.O. Patents & Trademarks: ''Het is een misvatting te denken dat bedrijfsgeheimen onder de nieuwe wet automatisch beschermd zijn. Het is belangrijk dat bedrijven – die van de bescherming en de tools die deze regeling biedt gebruik willen maken – zich goed realiseren dat dit alleen werkt als zij kunnen aantonen dat zij 1) voldoende maatregelen hebben genomen om hun informatie echt geheim te houden en 2) die informatie onrechtmatig werd verkregen. Op basis van deze twee voorwaarden verwacht ik dat overeenkomsten waarin geheimhouding wordt geregeld – zoals non-disclosure agreements, maar bijvoorbeeld ook arbeidsovereenkomsten – belangrijker worden. Middels zo’n overeenkomst kan een onderneming immers aantonen dat zij haar informatie daadwerkelijk heeft beschermd, terwijl het schenden van de geheimhoudingsverplichting in zo’n overeenkomst, op onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van zo’n bedrijfsgeheim duidt. Al met al een goede reden om de bestaande NDA en arbeidsovereenkomst tegen het licht te (laten) houden.''

Meer informatie over V.O. PATENTS & TRADEMARKS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!