Big Data opleiding in Brabant steeds dichterbij

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben op 4 september in Berkel-Enschot hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverband op het gebied van Big Data.

Big Data opleiding in Brabant steeds dichterbij

Onderdeel van de voornemens is de oprichting van een nieuwe universitaire opleiding tot data scientist op master en post-master niveau.

Digitalisering van de samenleving zorgt voor de productie van ongekende hoeveelheden data. Data – bijvoorbeeld over het gebruik van producten, de status van machines, over klanten, lichamen, groepen mensen, vervoers- en energiestromen – bieden op grote schaal mogelijkheden om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarnaast bieden ze nieuwe economische kansen voor ondernemingen. Met de investering van € 40 miljoen in deze Graduate School pakt Brabant een beslissende voorsprong op het gebied van ICT gedreven innovatie. Beoogde nieuwe locatie voor een deel van deze opleiding die in 2016 van start moet gaan is het klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch.

Instemming

Iedere partner investeert € 10 miljoen in deze Graduate School, onder voorbehoud van nadere instemming van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven en het Stichtingsbestuur van Tilburg University, evenals de medezeggenschapsorganen van beide universiteiten.

Economische pijler

De investerende partijen hebben zich gecommitteerd om zich in te zetten voor versterking van onderwijs, onderzoek en business development op het gebied van Big Data. Dit vakgebied heeft in de driehoek ’s-Hertogenbosch – Tilburg – Eindhoven de potentie zich te ontwikkelen tot een nieuwe economische pijler voor Nederland, met internationale uitstraling. Met het opzetten van nieuwe vormen van samenwerking willen de 4 partners in de Brabantse regio een cruciale voorsprong pakken. De Big Data Value Association stelt dat Big Data een miljardenmarkt aan nieuwe Europese verkoopkansen biedt.

De partijen presenteerden hun plannen op 4 september tijdens de jaarlijkse Koningshoeven-ontmoeting waar beleidsbepalers in Brabant samenkomen op de abdij van Berkel-Enschot. Beide universiteiten gaan samen bacheloronderwijs en masterstudies aanbieden op het gebied van Data Science; deels op de eigen campussen en deels op een nieuwe gezamenlijke locatie in ’s-Hertogenbosch in Klooster Mariënburg.

Grote vraag naar datascientists

Data Science wordt wereldwijd beschouwd als hét vakgebied van de toekomst. De hoeveelheid geproduceerde data en het belang ervan is enorm toegenomen. Er is een grote vraag naar mensen met deze gespecialiseerde kennis. Data Science is te beschouwen als de ‘technologische ruggengraat’ van tal van ICT-gedreven innovaties voor het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van energie, gezondheidszorg en mobiliteit. Met de investering in de Graduate School pakt Brabant een beslissende voorsprong op het gebied van ICT gedreven innovatie.

Er komen verschillende nieuwe opleidingen:

  • een Joint Bachelor Data Science TU/e en TiU In Eindhoven resp. Tilburg
  • een joint master Data Entrepreneurship als onderdeel van de Mariënburg Graduate School Data Entrepreneurship (inclusief een post masteropleiding) in ‘s-Hertogenbosch
  • een Special Masterprogram Data Science Engineering aan de TU/e in Eindhoven
  • een Special Masterprogram Data Science Business & Society aan TiU in Tilburg

Inzet is in ’s-Hertogenbosch een derde Brabantse locatie voor Data Science te creëren, waar de focus zal liggen op de combinatie data en ondernemerschap. Deze Graduate School met opleidingen op master en post-masterniveau zal nauw samenwerken op het gebied van onderzoek en kennisvalorisatie met het bedrijfsleven, dat zo volop zal profiteren van deze versterking van de Brabantse kennisbasis.

Schaalverbreding

De combinatie van technische wetenschappen (TU/e) en mens- en maatschappijwetenschappen (TiU) zorgt voor een schaalverbreding in expertises en is daarmee uniek in Europa. Tilburg University doceert onder meer recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU Eindhoven biedt de IT-kant van Data Science aan en de ervaring in ondernemerschap.

Naast onderwijs en onderzoek richt de Bossche locatie zich ook op het faciliteren van startups, in-company trainingen, masterclasses, events en conferenties.

Meer informatie over Tilburg University:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!