Bijdrage NWO aan topsectoren in 2016-2017 € 550 miljoen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: NWO

Vandaag ondertekende NWO als een van de betrokken organisaties het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.

Bijdrage NWO aan topsectoren in 2016-2017 € 550 miljoen

In totaal wordt een bedrag van 4,2 miljard euro geïnvesteerd, NWO draagt hier € 550 miljoen euro aan bij. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Hoogwaardig onderzoek basis voor innovatie

NWO legt hiermee een solide basis onder innovatie in ons land, door het selecteren en financieren van de beste wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de topsectoren. Meer dan in de voorgaande jaren legt NWO het accent op thema’s en initiatieven die de zo noodzakelijke verbindingen leggen tussen onderzoeksgebieden en de topsectoren onderling. Daarmee verbindt NWO haar bijdrage aan de topsectoren met het bredere kader van onderzoek naar grote maatschappelijke uitdagingen en internationale samenwerking, zoals aangekondigd in haar Strategie 2015-2018. NWO-voorzitter Jos Engelen: “Naast inzet op cross-overs, zetten we in op langere termijnsamenwerking en een betere aansluiting op de Europese agenda, een breed gedragen wens van de topsectoren. Hiermee verzilveren NWO, de topsectoren en individuele bedrijven in goede samenwerking de kansen voor de strategische agenda’s van de topsectoren. Ook anticiperen we op de Nationale Wetenschapsagenda die eind dit jaar wordt aangeboden aan het kabinet.”

Publiek-private samenwerking

Van de NWO-bijdrage wordt € 200 miljoen besteed aan onderzoek waar ook bedrijven aan meebetalen: publiek-private samenwerking. Een deel hiervan krijgt de vorm van samenwerkingsverbanden van langere duur. Voorbeelden hiervan zijn het programma in samenwerking met Wetsus en de Topsector Water voor onderzoek naar watertechnologie, en het Advanced Research Center for Nanolithography voor fundamenteel onderzoek naar technologie voor computerchips en processoren. De verbinding van onderzoek met het bedrijfsleven en publieke instellingen biedt kansen om Nederlandse kennis in producten en diensten toe te passen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het Lectorenprogramma, waarin lectoren van hogescholen praktijkgericht onderzoek doen bij de NWO-instituten en daarbij verbinding zoeken met (mkb-)bedrijven en aandacht schenken aan talentontwikkeling.

Meer doorsnijdende en verbindende initiatieven in publiek-private samenwerking

Een belangrijk aspect van de NWO-inzet voor 2016-2017 is de verbinding met grote maatschappelijke uitdagingen op nationaal en internationaal niveau. Zo is het aandeel van doorsnijdende en verbindende initiatieven binnen de publiek-private samenwerking ruim een derde (ca. € 75 miljoen van de € 200 miljoen). Daarnaast maakt NWO de aansluiting bij grote Europese onderzoeksprogramma’s. Met deze verbreding speelt NWO al in op de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, waarin wetenschap, burgers en overheid gezamenlijk de belangrijkste onderwerpen formuleren voor onderzoek. Enkele concrete doorsnijdende en verbindende initiatieven in 2016-2017 met al een directe relatie tot de Nationale Wetenschapsagenda zijn:

  • Bouwstenen van leven
  • Circulaire economie
  • Materials for sustainability
  • Big Data         
  • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren          
  • Complexiteit

 NWO publiceert het Werkprogramma 2016-2017 later deze week op de website www.nwo.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!