Bijdrage Starterslift-ondernemers aan Brabantse economie verdubbeld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Starterslift

De bijdrage van startende kennisintensieve ondernemers aan de economie in West- en Midden-Brabant is in 2013 ruim verdubbeld ten opzichte van 2012.

Bijdrage Starterslift-ondernemers aan Brabantse economie verdubbeld

Het totale resultaat van de Starterslift-ondernemers was bijna 11 miljoen euro, tegenover 5,3 miljoen euro in 2012. Gezamenlijk realiseerden zij 430 arbeidsplaatsen. Het Starterslift programma levert daarmee een uitermate positieve bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in de regio.

Constructieve samenwerkingen

De constructieve samenwerking met de kennisinstellingen Tilburg University, Avans Hogeschool en NHTV internationaal hoger onderwijs Breda blijkt hierbij van cruciaal belang. Ondernemend vermogen en ondernemerschap worden met hulp van Starterslift al in een zeer vroege fase van de opleiding aangeboden en structureel ingebed in de curricula. Verankering in het hoger onderwijs draagt zichtbaar bij aan het succes van innovatieve en kennisintensieve ondernemers: zowel het aantal deelnemers als de kwaliteit van hun business cases vanuit kennisinstellingen namen aanzienlijk toe in 2013.

Door de Starterslift fondsen krijgen jonge innovatieve bedrijven vroegtijdig financiering. Sinds begin 2013 is meer dan 1,1 miljoen euro uit deze fondsen verstrekt aan innovatieve en kennisintensieve ondernemers. Starterslift begeleidt hen bij het laten slagen van hun onderneming.

Over Starterslift

Goede ideeën en innovaties mogen niet onbenut blijven. Ze vormen de basis voor toekomstige economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Starterslift (sinds 2003) heeft als doel: investeren in kansrijke startende ondernemers in West- en Midden-Brabant, zodat innovatieve en kennisintensieve ideeën tot waarde gebracht worden. Het doel daarvan is het structureel bevorderen van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de regio West- en Midden-Brabant.

Valorisatieplan

Starterslift is penvoerder van het Valorisatieplan West- en Midden-Brabant. Het consortium van dit Valorisatieplan bestaat uit Tilburg University, Avans Hogeschool, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, REWIN en Starterslift. Dit consortium maakt zich sterk voor het valoriseren van hoogwaardige kennis en innovatieve ideeën.

Fondsen

Starterslift heeft twee fondsen (totaal 4 miljoen euro) om innovatieve bedrijven de kans te geven hun idee of product te ontwikkelen. Onderscheidend aan deze fondsen is dat leningen hieruit al in een vroege fase verstrekt kunnen worden. Deze leningen kennen gunstige voorwaarden en de fondsen staan open voor nieuwe aanmeldingen. Stichting Starterslift wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie over Starterslift:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!