Bijeenkomst Duurzame Mobiliteit

 • Logistiek & Vervoer
 • Bron: Regio West-Brabant

De Regio West-Brabant heeft een conceptvisie opgesteld. Omdat deze nog niet af is wordt er op 8 oktober een bijeenkomst georganiseerd. Ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners worden opgeroepen hieraan deel te nemen.

Bijeenkomst Duurzame Mobiliteit

In maart heeft de Regio West-Brabant een oproep gedaan aan ondernemers uit de regio om mee te denken over de regionale Visie Duurzame Mobiliteit. De Regio West-Brabant heeft inmiddels een conceptvisie opgesteld. Deze conceptvisie treft u hier aan.

Wij zijn op zoek naar voorbeelden uit de praktijk

Wat ons betreft is de conceptvisie nog niet af. Daarom organiseert de Regio West-Brabant een bijeenkomst.
 

Oproep aan ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners

Om uw ideeën te horen en met u van gedachten te wisselen over het thema Duurzame Mobiliteit, willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst op:

 
Woensdag 8 oktober 2014 van 14:00 – 16:00 uur

 
Genodigd zijn samenwerkingspartners uit verschillende branches. Ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven of onderwijs die met het onderwerp bezig zijn, zijn van harte welkom.Met uw deskundige inbreng kunnen we tot nieuwe inzichten komen, die West-Brabant verder helpen op het gebied van duurzame mobiliteit.

 
We zijn nog op zoek naar concrete praktijkvoorbeelden over:

 • Duurzaam ondernemen;
 • Waar u als ondernemer voordeel kunt behalen.

 
De globale inhoud van de werksessie is:

 • Toelichting op welke wijze kunnen bedrijven voordelen behalen met de inzet van duurzame mobiliteit 
 • Wat doen deze ondernemers al en/of welke kansen zien zij
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er
 • Wat zouden de meest kansrijke aanpakken zijn en met wie
 • De Ja-maar’s
 • Inspiratie voor de opzet van de werkconferentie en de uit te nodigen partijen
 • Wat zou de rol van de overheid kunnen zijn.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan met Irene Koch van de RWB contact op. Zij is telefonisch bereikbaar via 076 - 50 27 220.

De uitnodiging kunt u hier downloaden.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!