Bijeenkomst "Nieuw geld in de regio" over EFRO-programma

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

De komende jaren zullen er honderden miljoenen beschikbaar komen vanuit Europa voor het subsidiëren van innovaties in Oost Nederland.

Bijeenkomst "Nieuw geld in de regio" over EFRO-programma

In het najaar van 2014 start de uitvoering van het EFRO programma. Hiermee kunt u de ontwikkeling van producten, diensten en processen realiseren als u actief bent binnen de speerpuntensectoren High Tech Systems & Materials, Health, Agrofood en Energie- en milieutechnologie (inclusief biobased economy).

Tevens behoren cross-overs met sectoren zoals ICT, water, chemie, creatieve- en maakindustrie tot de mogelijkheden. Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen aanvragen doen. Het INTERREG programma staat ook op de planning om in het najaar van 2014 te starten. Ook hier staat productontwikkeling centraal, maar INTERREG richt zich op de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen in de grensregio.

Snel geld of een strategische keuze?

Provincie Overijssel informeert u graag over de (on)mogelijkheden van deze subsidieprogramma’s voor uw bedrijf of organisatie, zodat u zich maximaal kunt voorbereiden op de start van in het najaar. Daarnaast zal Martin Luinstra van ComposiTTransport u laten zien wat de EFRO-subsidie voor impact heeft gehad op de ontwikkeling van zijn innovatie en zal Rik Voerman van het Polymer Science Park u meenemen in de plannen voor baanbrekende innovaties, en mogelijk met steun van EFRO of INTERREG gerealiseerd gaan worden.

Tenslotte zal Marius Woldberg u meenemen in het ondersteuningsaanbod van hogeschool Windesheim, Regio Zwolle en Kennispoort om uw plannen met hulp EFRO en INTERREG te realiseren. Samenwerking met regionale en internationale partners is cruciaal, wij hopen dat u ook tijdens deze bijeenkomst voor zowel ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen de verbinding weet te leggen!

Programma

15.15 uur Ontvangst met koffie/thee
15.30 uur Introductie door Kennispoort – Marius Woldberg
15.35 uur Toelichting op het EFRO - Jolanda Vrolijk
16.00 uur Toelichting op het INTERREG - Jacques van Steenbergen
16.25 uur Ervaringen en Kansen – Martin Luinstra en Rik Voerman
17:00 uur Ondersteuningsaanbod en afsluiting - Marius Woldberg
17.10 uur Netwerkborrel
18.30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden en locatie

Deltion College in Zwolle (Oranje 1.077) is gastheer voor deze bijeenkomst op woensdag 16 april 2014. Voor meer informatie kunt u terecht bij Joke Smit van Kennispoort, via e-mail joke@kennispoortregiozwolle.nl of telefoonnummer 038-2022020. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via www.kennispoortregiozwolle.nl/212

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!