Bijeenkomst ondernemers Participatiewet goed bezocht

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Halderberge

Op dinsdag 14 april 2015 organiseerde de gemeente Halderberge in samenwerking met Werkplein Hart van West-Brabant een informatiebijeenkomst voor Halderbergse ondernemers over de Participatiewet.

Bijeenkomst ondernemers Participatiewet goed bezocht

Het doel van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen naar regulier werk te begeleiden. De Rijksoverheid wil dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in een reguliere baan aan het werk gaan.

Wethouder Frits Harteveld: “Dit betekent niet alleen wat voor mensen die een uitkering krijgen of mensen met een arbeidsbeperking, maar zeker ook voor ondernemers. Van hen wordt namelijk verwacht dat ze ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan geven in hun bedrijf. Het doel van de bijeenkomst van 14 april was ondernemers informeren wat de Participatiewet voor hen betekent. De bijeenkomst voorziet duidelijk in een behoefte. De aanwezige ondernemers gaven aan zeer betrokken te zijn bij het onderwerp. Dat merkte ik vooral tijdens de presentaties en in de discussiegroepen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. Maar voor een succesvolle uitvoering van de wet hebben we de ondernemers nodig. Het valt en staat met de medewerking van de ondernemers, dus wij werken als gemeente graag samen met hen!”

Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant, gevestigd in Etten-Leur, voert voor de gemeenten Halderberge, Rucphen, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert deze wet uit. De samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven is hierbij van groot belang. In het landelijke Sociaal Akkoord 2013 is tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat tot 2026 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking door ziekte of handicap. Deze zogenaamde banenafspraak gaat om 125.000 extra banen.

Meer informatie

Voor ondernemers die de bijeenkomst hebben gemist of meer informatie willen krijgen, houdt Brenda Bom, re-integratie- en werkgeversadviseur van het Werkplein Hart van West-Brabant van 09.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur op vrijdag 24 april, donderdag 30 april en vrijdag 8 mei op het gemeentehuis in Oudenbosch, Parklaan 15.

Bellen of mailen voor een andere afspraak kan ook:

T: (06) 29572650                                                                                  

E: brenda.bom@werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!