Bijeenkomst Ontslagrecht HR-kring op 3 februari

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden nodigt u uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van de HR-kring op dinsdag 3 februari aanstaande bij Van der Valk Hotel Apeldoorn - de Cantharel in Apeldoorn.

Bijeenkomst Ontslagrecht HR-kring op 3 februari

In 2015 zal het ontslagrecht worden gewijzigd. Via de Wet Werk en Zekerheid, waarvan de aanpassing van het ontslagstelsel per 1 juli 2015 plaatsvindt, worden substantiële stappen gezet om die doelen te bereiken. Door de stroomlijning van het ontslag ontstaat een eenduidig ontslagrecht. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Een eenduidig en daarmee helder ontslagsysteem met kortere proceduretijd en lagere ontslagkosten komt daarmee in beeld.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst van de HR-kring zullen de vertegenwoordigers van Bosselaar & Strengers advocaten ingaan op de wijzigingen per 1 juli 2015. Daarnaast zullen we tijdens de bijeenkomst stilstaan bij de procesgang van een aanvraag voor een ontslagvergunning bij het UWV. Humphrey Becks, hoofd Arbeidsjuridische dienstverlening UWV Arnhem, zal hiertoe een presentatie houden.

Tot slot zal Peter Reijers u voorzien van do’s and don’ts bij het voeren van ontslaggesprekken. Kortom: actualiteit, informatieoverdracht en interactie in één bijeenkomst. Uw aanmelding kunt u mailen naar Sanne Hagen van VNO-NCW Midden.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!