Bijeenkomst over arbeidsmigranten in West-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio West-Brabant

Regio West-Brabant organiseert in samenwerking met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken een bijeenkomst over de regionale aanpak van arbeidsmigranten in West-Brabant.

Bijeenkomst over arbeidsmigranten in West-Brabant

In de Regio West-Brabant wonen naar schatting 17.000-21.000 arbeidsmigranten die economisch aan deze regio gebonden zijn. De gemeenten en betrokken partijen in de regio, zoals werkgevers, uitzendbureaus en corporaties, staan voor de opgave om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor deze groep.

Quick-scan

In een quick-scan die dit voorjaar is verschenen, is gekeken naar het aantal arbeidsmigranten in West-Brabant en hun huisvestingssituatie.Als vervolg hierop heeft de regio ondertussen de nodige stappen gezet om tot regionale afspraken te komen. Wat is de inhoud van de quick-scan en wat zijn de vervolgstappen die de regio heeft gezet? Kan de aanpak in West-Brabant een voorbeeld zijn voor andere regio’s? Deze vragen staan centraal in een bijeenkomst op maandagmiddag 16 september waarin Regio West-Brabant de resultaten van de quick-scan en de regionale samenwerking in West-Brabant met u willen delen.

Programma

Op de middag presenteren we de inhoud van de quick-scan en de vervolgstappen die sinds het verschijnen er van zijn gezet. Vervolgens zullen de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken reflecteren op de aanpak in West-Brabant. We sluiten af met een discussie met de sprekers en enkele wethouders van regiogemeenten die kunnen vertellen over hun lokale aanpak.

Waar en wanneer?

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 september van 13.30 tot 17.00 uur in Stella Maris, Kapelaan Kockstraat 91 in Steenbergen. Dit is een voormalig klooster dat door uitzendbureau Goodmorning verbouwd is tot huisvesting van circa 400 arbeidsmigranten. In de bijeenkomst krijgt u ook een toelichting op het project Stella Maris en in de pauze kunt u een rondleiding door dit complex volgen.

Voor wie?

Bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, huisvesters en corporaties binnen en buiten de regio West-Brabant

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te zenden naar het projectsecretariaat van Gerrichhauzen en Partners of te bellen met dit secretariaat via 078-61 44 166. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomst. Voor meer informatie bel met Pieter van Haeften of Gertjan Arts op telefoonnummer 078-61 44 166.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!