home » nieuws » Bouw »

Bijeenkomst over duurzaam renoveren in Lochem

  • Bouw
  • Bron: Gemeente Lochem

Op 20 juni is er tussen 16.00 en 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een bijeenkomst over energieneutraal renoveren voor lokale aannemers, installateurs en adviseurs uit de bouwsector.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de conferentie energieneutraal renoveren die in september vorig jaar gehouden werd.

Programma

De behoefte aan energieneutraal maken van bestaande woningen neemt toe. Energieneutrale renovatie biedt kansen aan veel partijen die actief zijn in de bouw. Hoe kunnen ondernemers, mogelijk samen, inspelen op deze ontwikkeling? Welke kennis is er reeds opgedaan over de psychologie bij opdrachtverlening door particulieren. Wat zijn bewezen succesformules? Wat heeft Lochem Energie lokale bouwondernemers te bieden? Op deze vragen proberen we antwoorden te bieden op 20 juni.

De conclusies van de conferentie in september 2012 waren dat er in de toekomst aandacht moet zijn voor het aanbestedingsbeleid, coalitievorming onder bedrijven en het adviesloket energiebesparing.
Het programma is hierop gericht en uiteraard is er ook de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Het aanbestedingsbeleid is door de landelijk veranderde regelgeving inmiddels een stuk vriendelijker voor het midden- en kleinbedrijf. Ook de gemeente Lochem heeft haar aanbestedingsbeleid hierop aangepast. De winkel van het burgerinitiatief Lochem Energie functioneert inmiddels als adviesloket voor consumenten. Het contact met het lokale bedrijfsleven moet nog meer vorm krijgen. Tijdens de vervolgbijeenkomst wordt u bijgepraat over de activiteiten van Lochem Energie.

Tijdens de vervolgbijeenkomst presenteert Syntens de onderwerpen klantwaarde en coalitievorming.

Aanmelden

Reserveer de datum alvast in uw agenda. Ondernemers uit de bouwsector ontvangen binnenkort een uitnodiging met het programma. Wilt u zich nu reeds aanmelden, stuur dan een email naar rovsecretariaat@lochem.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!