Bijeenkomst over Horizon 2020 en Interreg

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brainport Development

Voor veel instellingen en bedrijven is het indienen van een Europees projectvoorstel een zeer bewerkelijk en complex traject. Daarom wil Brainport Development ondernemers beter informeren over deze trajecten.

Bijeenkomst over Horizon 2020 en Interreg

Brainport Development en de coöperatie Slimmer Leven 2020 organiseerden op 13 februari jl. een werkbijeenkomst Europese Subsidies rondom het subsidie-/onderzoeksprogramma van de EU "Horizon 2020”? Als vervolg hierop willen wij u graag uitnodigen op 6 november a.s. samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een update rondom het Horizon2020 programma van 9.00 uur tot 10.00 uur en een uitgebreid programma met een specifieke focus op het nieuwe INTERREG-programma tussen 10.00 uur en 17.30 uur.

Update Horizon 2020

Na een uitgebreide schets van het Horizon programma op 13 februari is deze sessie bedoeld als update waar nieuwe calls en opportuniteiten die mogelijkheden bieden voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen.

Informatiedag Interreg

Op deze dag wordt onder meer ingegaan op de Strategische Doelen (Strategic Objectives, ofwel SO’s) en Investeringsprioriteiten (IP’s) van de INTERREG-programma’s North Sea Regio (NSR) , North West Europe (NWE) en Interreg Europe. Ook biedt deze dag veel gelegenheid tot netwerken en het vinden van mogelijke samenwerkingspartners van binnen en buiten de regio. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

Update Horizon 2020    

08:45 – 09:00 uur Ontvangst, registratie Horizon 2020
09:00 – 10:15 uur Update Horizon 2020

  
Informatiedag Interreg    

9:45 –
10:30 uur
Koffie en registratie Interreg informatiedag
10:30 – 10:45 uur Opening door Joep Brouwers, adjunct-directeur Brainport
10:45 – 13:00 uur Plenair gedeelte
13:00 – 13:45 uur Netwerklunch
14:00 – 16:00 uur Middag programma met parallelle workshops

U kunt kiezen uit één intensieve werksessie of maximaal 3 informatiesessies.
De werksessies en informatiesessies worden parallel aan elkaar gehouden. Let op: u kunt zich niet voor beide onderdelen inschrijven! Voor alle onderdelen geldt: u wordt op volgorde van inschrijving geplaatst.

16:00 – 16:30 uur Plenaire Wrap-up
16:30 – 17:30 uur Netwerkborrel

Locatie

High Tech Campus
Conference Center
High Tech Campus 1, Eindhoven
Routebeschrijving

Inschrijven

Bent u geïnteresseerd in het programma? Let op! Uw moet u voor het de Horizon update en de Interreg Infodag afzonderlijk inschrijven.

  • Klik hier om u aan te melden voor de Horizon update.
  • Klik hier om u aan te melden voor de Interreg infodag

U kunt zich inschrijven tot maximaal 2 dagen voor aanvang van de bijeenkomst.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!