Bijeenkomst remanufacturing in Breda en Venlo

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Om de resultaten te tonen en bedrijven verder te informeren over het project ‘Roadmap Remanufacturing’ organiseert de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij een bijeenkomst.

Bijeenkomst remanufacturing in Breda en Venlo
Datum: Dinsdag 10 september 2013 (Breda) of donderdag 12 september 2013 (Venlo), bij aanmelding gaarne uw voorkeur aangeven
Tijdstip: Aanvang 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)
Locatie Venlo: Innovatoren, St. Jansweg 15, 5928 RC Venlo
Locatie Breda: Dinalog, Princenhagelaan 13, 4813 DA Breda


Maart 2013 is het project ‘Roadmap Remanufacturing’ gestart. Doelstelling van dit project is dat meer bedrijven aan de slag gaan met remanufacturing/refurbishment. In een eerder project is het thema diepgaand verkend bij een aantal OEM’s op het gebied van high-tech systems (waaronder ASML, Océ en Philips Healthcare).

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met diverse OEM’s en OMM’s om in kaart te brengen hoe dit thema speelt en wat er nodig is om remanufacturing verder te ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de opgedane kennis graag met u delen om u te inspireren en het thema verder uit te diepen. Uiteindelijk om gezamenlijk te bepalen wat nodig is om te komen tot concrete business op dit gebied.

Voor wie bedoeld

De bijeenkomst is bedoeld voor OEM’s & OMM’s, waarvoor remanufacturing van grote waarde is en/of kan zijn. Door een mix van bedrijven uit diverse ketens en sectoren, kan men veel van elkaar leren en krachten bundelen.

Inhoud van de bijeenkomst

Na een kort welkom namens de initiatiefnemers van de Roadmap Remanufacturing wordt u bijgepraat over het thema remanufacturing: wat houdt het in, welke business opportunities zijn er op dit gebied en hoe kunt u hiermee geld verdienen. Dit gebeurt aan de hand van zowel een generieke analyse als concrete cases. Op basis hiervan zal een discussie aangegaan worden hoe de potentie van remanufacturing verder ontwikkeld kan worden voor de bedrijven in (Zuid-)Nederland en welke concrete stappen hiervoor dan gezet dienen te worden. De uitkomsten van beide bijeenkomsten zullen gebruikt worden om de vervolgstappen te bepalen in het kader van de Roadmap om uiteindelijk tot concrete business te komen.

Programma

13.30 Ontvangst
14.00 Opening & inleiding
Door Michel Weeda, BOM
14.10 ‘Introductie remanufacturing’
Door Marko Vreeswijk, Mare Advies
14.30

‘Remanufacturing als reguliere business, een concrete case’
Door Philips Healthcare, ASML

14.50 ‘Geld verdienen met remanufacturing’
Door Complimac
15.10 Pauze
15.30 ‘Interactieve workshop’
16.30 Nabespreking en afronding
17.15 Borrel
18.00 Einde

Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via Peggy Haans (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), 088-8311101.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!