Bijna 4000 Twentse werknemers behielden door Deeltijd WW baan

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Nieuwe editie arbeidsmarktmonitor Twente

Bijna 4000 Twentse werknemers behielden door Deeltijd WW baan

De regeling Deeltijd WW is op 1 juli 2011 afgelopen. In Twente hebben hiervan 404 bedrijven gebruik gemaakt. In totaal behielden 3.864 werknemers door de Deeltijd WW hun baan, waarvan bijna driekwart in de beroepsgroepen bouw en de metaal en elektrotechniek. De sector metaal en elektrotechniek herstelt goed van de crisis en krijgt steeds meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt.

Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Door de Deeltijd WW konden bedrijven die het zwaar hadden door de economische crisis toch hun medewerkers in dienst houden. Op het moment dat die regeling afgelopen is, zien we gelukkig dat de werkloosheid in Twente verder daalt. En er zijn zelfs moeilijk vervulbare vacatures, vooral in de sectoren techniek en chemie. Die mismatch pakken het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid in Twente samen aan.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor:
De werkloosheid in Twente is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,2% (NWW percentage). In Nederland liep in dezelfde periode de werkloosheid terug van 6,3% naar 5,8%. De kortdurende werkloosheid en daarmee het aantal WW-uitkeringen is ook weer verder afgenomen. Twente kent traditioneel een hogere werkloosheid dan Nederland. Op onderdelen komen de Twentse cijfers inmiddels verhoudingsgewijs dicht bij de landelijke cijfers. Dit zijn de WW, jeugdwerkloosheid en WIJ (bijstand voor jongeren). De jeugdwerkloosheid daalt  in Twente verhoudingsgewijs sneller dan de totale werkloosheid.
De aantallen starters en faillissementen bevinden zich in Twente en Nederland relatief gezien op hetzelfde niveau.
Van de drie Twentse steden is de daling van de werkloosheid in Almelo opvallend: 17% in het afgelopen jaar tot een werkloosheidspercentage van 8,7%. De jeugdwerkloosheid daalde in Almelo in een jaar zelfs met 40%. De werkloosheid in de landelijke Twentse gemeenten blijft laag, rond de 3 à 4%.
Bedrijven zoeken voor hun openvallende vacatures nog veelal jongeren. Steeds belangrijker wordt dat bedrijven een duurzaam personeelsbeleid gaan voeren. Hierbij wordt het steeds belangrijk om daarin ook oudere werknemers en werkzoekenden mee te nemen.

Arbeidsmarktmonitor
Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken op de arbeidsmarkt in Twente. Via diverse grafieken afgewisseld met conclusies en prognoses wordt de ontwikkeling in Twente vergeleken met de landelijke trends. In de bijlage zijn de aantallen op de onderwerpen voor de afzonderlijke gemeenten vermeld.
Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt aan het eind van de volgende maand.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!