Bijzondere samenwerking tussen Arnhem en Rijn IJssel

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Gemeente Arnhem

Gezamenlijke sociaal-economische activiteiten van gemeente en opleidingencentrum

Bijzondere samenwerking tussen Arnhem en Rijn IJssel

De gemeente Arnhem gaat met het regionale opleidingencentrum Rijn IJssel nauwer samen werken aan de sociale en economische versterking van de stad. Rijn IJssel (1.200 medewerkers en 15.000 studenten) zet zijn kennis en kwaliteiten in bij plannen en projecten. Zo gaat de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs aan de slag in de krachtwijken, voor de opleiding van vrijwilligers, de ondersteuning van ondernemers en de activering van andere bewoners. Binnen 100 dagen worden concrete actiepunten uitgewerkt en in uitvoering genomen. Daartoe hebben gemeente en Rijn IJssel een intentieovereenkomst ondertekend.

Het regionale opleidingencentrum en de gemeente Arnhem weten elkaar op veel terreinen steeds beter te vinden. Zij willen nu meer vaste vorm geven aan hun samenwerking door activiteiten aan elkaar te koppelen. Rijn IJssel heeft een groot potentieel aan (aanstaand) vakmensen in huis waarvan de gemeente goed gebruik kan maken. Met hun deelname aan gemeentelijke plannen en activiteiten kunnen studenten belangrijke praktijkervaring opdoen. Bij beide instellingen gaan twee contactpersonen werken als schakel tussen gemeentelijke planontwerpers en projectleiders en de betrokken docenten en studenten van Rijn IJssel. Dit kwartet voert de regie over de samenwerking.

100 dagen-agenda
De leidraad vormen de vier stadsprogramma's van de gemeente Arnhem: aantrekkelijke centrumstad, woon- en leefomgeving, participatie en werk, en zorgzame stad. De activiteiten die opgezet worden, passen binnen de uitvoering van de stadsprogramma's. In de eerste 100 dagen (de 100 dagen-agenda) worden de mogelijke activiteiten onderzocht, uitgewerkt en in afspraken vastgelegd. Na die 100 dagen is duidelijk op welke wijze Rijn IJssel zich gaat inzetten voor een sociaal en economisch sterker Arnhem. Eén van de onderwerpen is de samenwerking op sportgebied: gemeente en Rijn IJssel onderzoeken samen welke kansen Papendal heeft als centrum voor topsport en onderwijs, en hoe dit kan bijdragen aan het sport-, topsport- en onderwijsklimaat in Arnhem.

Wethouder Barth van Eeten: "Rijn IJssel verzorgt tal van maatschappelijke MBO-opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, sport, administratie en ondernemerschap. Dat overlapt voor een flink deel het werkterrein van de gemeente. Studenten kunnen bij de gemeente een mooie maatschappelijke stage lopen. Gemeente Arnhem en Rijn IJssel slaan de handen ineen om opleiding en praktijk sterker op elkaar te laten aansluiten. Dat is in het belang van ons allebei, maar vooral van inwoners van Arnhem, de krachtwijken in het bijzonder. Het past ook goed bij de ontwikkeling, dat de gemeente nauwer gaat samenwerken met maatschappelijke partners. Die partners zoals Rijn IJssel kunnen méér en samen staan we sterker."

Dorothé Lamers, voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel: "De samenwerking met de gemeente Arnhem biedt Rijn IJssel een unieke kans om onze studenten nog beter op te leiden voor de arbeidsmarkt en bovendien de krachtwijken een positieve impuls te geven. Rijn IJssel werkt al jaren aan een goede samenwerking met bedrijven en instellingen om zo de aansluiting met de arbeidsmarkt te garanderen. Een leeromgeving waarbij studenten praktijkopdrachten krijgen levert daar een uistekende bijdrage aan. Vandaar dat Rijn IJssel bijzonder blij is dat nu de samenwerking met de gemeente Arnhem een structureel karakter heeft gekregen."

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!