Biobased campus Bergen op Zoom

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Brabant

Verpakkingen gemaakt van aardappelschillen, natuurvezels in dashboards en bietenloof als brandstof voor auto's. Het zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe producten op basis van nieuwe technologieën.

Biobased campus Bergen op Zoom

Die nieuwe producten en productiemethoden zijn onlosmakelijk verbonden met een nieuw economisch tijdperk dat zich aandient: de biobased economy - een economie waarin groene grondstoffen de rol van fossiele brandstoffen overnemen, zowel als grondstof voor de chemische industrie als voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Green Chemistry Campus is gestart
In september 2011 is op het terrein van SABIC, in Bergen op Zoom, de Green Chemistry Campus www.greenchemistrycampus.nl gestart. Het toekomstbeeld is dat de campus hét centrum wordt van de open chemische innovatie als het gaat om biobased innovaties. De Green Chemistry Campus gaat op kleine schaal van start en zal in de loop van de jaren organisch groeien.

Waarom in West-Brabant?
In West-Brabant zitten zowel veel agro-foodbedrijven als veel chemische bedrijven. Deze bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren, door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Een biobased campus kan hiervoor een goede motor zijn: een terrein waar grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen in een open innovatiestructuur samenwerken aan nieuwe producten en technologieën met de focus op biobased materialen, chemicaliën en coatings.
Wanneer een gebied zich (inter-)nationaal goed op de kaart zet als centrum van topkennis en bedrijvigheid, trekt dit ook weer andere bedrijven aan. Dit heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op de werkgelegenheid.

Samenwerking
Ook wordt er op het onderwerp biobased economie nauw samengewerkt met Zeeland en zijn er goede contacten met Vlaanderen. Om de samenwerking tussen de provincies kracht bij te zetten is er op 10 februari 2011 een intentieverklaring getekend door beide gedeputeerden, het onderwijs en bedrijfsleven. Hiermee zal de biobased economy in Zuid-West Nederland verder worden uitgebouwd. 

Biobased economy is in de provinciale Energieagenda Brabant 2010-2020 aangemerkt als kansrijke ontwikkeling.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!