Biotech dwingt tot nieuwe keuzes'

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Foodvalley

De invloed van biotechnologie op de samenleving neemt toe.

Biotech dwingt tot nieuwe keuzes'

Dit creëert kansen, maar roept ook vragen op.
De Trendanalyse Biotechnologie 2009: Mondiaal momentum die op 19 januari in een symposium aangeboden wordt aan minister Cramer, licht deze kansen en vragen toe.
Nederland zal de gevolgen ondervinden van internationale en snelle ontwikkelingen in de biotechnologie.
Dit dwingt de overheid tot nieuwe keuzes.

Wereldwijd dringt biotechnologie steeds meer door in de samenleving, onder andere in de voedselvoorziening.
De vooruitgang in het klonen van dieren roept bijvoorbeeld vragen op. In Nederland is het klonen van dieren verboden.
Kan en wil de overheid voorkomen dat bijvoorbeeld vlees van elders gekloond rundvee zijn weg vindt naar Nederlandse winkels?
Een andere trend is de wereldwijde toename in de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen zoals maïs.
Door deze toename zal er bij import steeds vaker vermenging zijn van gentech gewassen met conventionele gewassen.
Moet de consument nog kunnen kiezen voor voedsel dat gegarandeerd vrij is van genetisch gemodificeerde organismen.

Veel maatschappelijke vragen bij het toekomstige gebruik van biotechnologie zijn niet nieuw.
Door de snelheid en wereldwijde impact van de ontwikkelingen zijn er echter op korte termijn gevolgen te verwachten voor de Nederlandse samenleving.
De Trendanalyse Biotechnologie 2009 behandelt de vijf belangrijkste trends op medisch, industrieel en agrarisch gebied en onderscheid daarin tien dilemma's voor de overheid.

De analyse is op verzoek van minister Cramer van VROM opgesteld, door een gezamenlijke inspanning van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), de Gezondheidsraad en de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD).
Daartoe heeft de door deze organisaties gevormde stuurgroep een projectcommissie ingesteld onder voorzitterschap van professor Wiebe Bijker, hoogleraar techniek en samenleving aan de Universiteit Maastricht.
Het Centre for Society and Genomics (CSG) heeft ten behoeve van de trendanalyse de relatie tussen maatschappelijke thema's en biotechnologische trends onderzocht.
De resultaten van het CSG onderzoek zijn verwerkt in de trendanalyse.

Zie voor meer informatie de Trendanalyse Biotechnologie 2009 op de site van de Gezondheidsraad.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!