‘Blij met brede steun voor kredietunies’

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland is blij met de brede steun van de Tweede Kamer en het kabinet voor kredietunies waarin ondernemers elkaar geld kunnen lenen. Meer aandacht en alternatieven voor kredietverlening aan het mkb is hard nodig.

‘Blij met brede steun voor kredietunies’

Het CDA komt met een wetsvoorstel dat hier meer ruimte voor creëert. De partij krijgt daarbij steun van minister Dijsselbloem van Financiën en een meerderheid van het parlement.

Meer wettelijke ruimte

Dijsselbloem schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat het kabinet vindt dat de ruimte voor kredietunies in Europese en nationale regelgeving moet worden verkend. Hij heeft de Europese Commissie al gevraagd dit op Europees niveau op te pakken. De minister reageert daarmee op een initiatiefnota van CDA-Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder. Die stelden afgelopen zomer dat er voor ondernemers meer wettelijke ruimte moet komen om elkaar geld te lenen. Op die manier kunnen ze de opdrogende geldstroom vanuit banken opvangen.

Kredietverlening onder druk

De kredietverlening aan vooral kleinere ondernemers staat vanwege de economische crisis fors onder druk. Banken hebben sinds het uitbreken van de kredietcrisis de voorwaarden voor het verstrekken van leningen stevig opgeschroefd.

Wetsvoorstel

Dijsselbloem geeft het CDA nu de mogelijkheid de initiatiefnota om te zetten in een wetsvoorstel. Het CDA wil onder meer dat het toezicht van DNB op kredietunies wordt versoepeld. Daarvoor moeten de Europese toezichtsregels aangepast worden, of moet Nederland – net als het Verenigd Koninkrijk en Ierland – een uitzonderingspositie krijgen.

Verruiming van regels

De drie grootste fracties in de Tweede Kamer: VVD, PvdA en SP, hebben laten weten kredietunies in principe een goed alternatief te vinden voor reguliere bankfinanciering. Eventuele belemmeringen in de regelgeving moeten worden weggenomen, stellen ze. MKB-Nederland pleitte afgelopen zomer ook al voor verruiming van de regels.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!