Blijvend economisch herstel Zwolle

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Gemeente Zwolle

De meest recente monitor van de gemeente Zwolle, laat een blijvend herstel van de economie zien.

Blijvend economisch herstel Zwolle

Door de kwartaalrapportages over de gevolgen van de recessie kunnen burgemeester en wethouders van Zwolle beter inspelen op de mindere economische tijden.

De Zwolse monitor belicht de ontwikkelingen op een drietal voor de ‘staat van de stad’ belangrijke onderdelen:

•hoe gaat het ‘sociaal’ in de gemeente (hoeveel bijstandsuitkeringen worden bijvoorbeeld verstrekt).
•hoe staat de stad er ‘fysiek’ voor (hoeveel woningen worden bijvoorbeeld gebouwd en verkocht) en
•hoe presteert de Zwolse economie (denk bijvoorbeeld aan het aantal kavels op bedrijventerreinen dat wordt verkocht).
Wat betreft sociaal: vanaf het vierde kwartaal van 2010 lijkt het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen te stabiliseren. Hoewel de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010 aantrok, laat de tweede helft van het jaar een verslechtering zien. De kwalificatie ‘zeer ruim’ lijkt daarmee weer in beeld te komen.

Positief

Het aantal te koop staande bestaande woningen in de gemeente neemt fors toe: van ongeveer zeshonderd voor aanvang van de kredietcrisis tot zo’n duizend aan het einde van 2010. Het aantal transacties stabiliseert zich vooralsnog rond zo’n tweehonderd per maand.

Er zijn wel positieve ontwikkelingen waar te nemen: zo verbetert de verkoopsnelheid van nieuwbouwprojecten. We verwachten bovendien dat de bouwproductie vanaf 2012 weer boven de 450 uitkomt.

Monitor
De monitor komt voort uit de zogenoemde Zwolse Aanpak. Die Zwolse Aanpak is begin 2009 door de gemeente Zwolle geïnitieerd om de gevolgen van de economische crisis voor de stad te dempen. Om te peilen of de aanpak werkt, worden periodiek een groot aantal relevante cijfers over de ‘staat van de stad’ gerubriceerd.

De monitor wordt onder meer gebruikt als onderlegger voor nieuw beleid van Zwolle om de gevolgen van de crisis aan te pakken. Zo zijn er voorstellen geformuleerd om Zwolle als kantorenmarkt interessant te houden.

Nieuw
Dit voorjaar zal een nieuwe, actuele en breder samengestelde rapportage dienen als een van de onderleggers voor de Perspectiefnota (waarin het voorgestelde beleid voor de komende jaren in Zwolle staat geformuleerd). De kans is groot dat de kwartaalmonitor dan, na bewezen diensten, niet meer wordt opgesteld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!