Bodemzorg gaat verontreiniging Vosdonk-Noord aanpakken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Medio juli gaven Jean Pierre Schouw, wethouder van Etten-Leur, en Bert Krom, directeur Afvalzorg, het startsein om de diepe grondwater-verontreiniging onder het bedrijventerrein Vosdonk-Noord te gaan beheren.

Bodemzorg gaat verontreiniging Vosdonk-Noord aanpakken

Dit is het resultaat van een gezamenlijke aanpak van gemeente en bedrijven die uniek is in Nederland. Na goedkeuring van het beheerplan door de Provincie Noord-Brabant, start Bodemzorg dit najaar met de werkzaamheden. Dit bedrijf heeft ervaring met beheer en nazorg van verontreinigde locaties en is onderdeel van afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg.

Bedrijven en gemeente slaan handen ineen

Het grondwater onder het bedrijventerrein Vosdonk-Noord is in de jaren 50 ernstig verontreinigd geraakt. De ondiepe verontreiniging tot 5 á 6 meter diep wordt door de gemeente en de bedrijven zelf aangepakt. Voor de aanpak van de diepere grondwater-verontreinigingen (circa 180 meter) hebben vier bedrijven en de gemeente Etten-Leur zich verenigd in ‘Samenwerkingsverband Vosdonk-Noord’. Met de ondertekening van de overeenkomst en het startsein op 15 juli is de verantwoordelijkheid voor het beheer én de risico’s van de diepe grondwaterverontreiniging overgedragen aan Bodemzorg.

Uniek in Nederland

De gezamenlijke aanpak is uniek in Nederland. Het initiatief hiertoe kwam van de Provincie Noord-Brabant en is mede vorm gegeven door de BOM. Ingenieursbureau Arcadis was verantwoordelijk voor aanbesteding van het grondwaterbeheer.

De aanpak

Verschillende bedrijven op bedrijventerrein Vosdonk-Noord maken gebruik van het diepe grondwater. Bodemzorg gaat de grondwaterkwaliteit monitoren. Op grote diepte onder het bedrijventerrein wordt grondwater onttrokken. Ook de kwaliteit van dat water wordt door Bodemzorg gevolgd. Indien nodig worden gerichte maatregelen genomen. Op deze manier zijn er geen belemmeringen voor de bedrijfsvoering en de ruimtelijke ontwikkelingen. 

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!