BOM: Economische toppositie Brabant vereist wil tot verandering

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse economie zal zich grondig moeten moderniseren om op termijn een rol van betekenis te kunnen blijven spelen op een steeds uitdagender wereldmarkt.

BOM: Economische toppositie Brabant vereist wil tot verandering

Dat betekent investeren in duurzaam concurrentievermogen, waarbij bedrijven, overheid en kennisinstellingen productieve allianties aangaan om innovaties ten dienste te stellen van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

'De bereidheid tot verandering is de eerste stap die we moeten zetten op weg naar Brabant als Europese top regio', stelt directeur Jan Pelle van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Dat geldt ook voor de BOM zelf, dat zich met een nieuwe holdingstructuur in staat stelt effectief de doelstellingen uit haar Meerjarenprogramma 2013-2016 te realiseren.

Werkkapitaal: 125 miljoen euro

De BOM heeft volop steun van de provincie. Die stelt de komende 4 jaar de ontwikkelingsmaatschappij een werkkapitaal van 125 miljoen euro ter beschikking. De intentie is in de toekomst een Innovatiefonds in te richten, onder beheer van de BOM, om de economie in Brabant nog verder te stimuleren.

De BOM wil de komende jaren zeker 60 nieuwe coalities smeden, vooral op het gebied van kennis en innovatie in duurzame energie, zorgeconomie, slimme mobiliteit en duurzame agrofood. In 35 gevallen mondt de betrokkenheid van de BOM uit in een rol als participant (risicodragend partner). Ter ondersteuning wordt een aantal investeringsfondsen ingericht die economische kansen met maatschappelijke betekenis verbinden. Het gaat daarbij om terreinen als biobased economy, zorg, slimme mobiliteit en duurzame agrofood.

Verder wordt toegewerkt naar 20 procent meer buitenlandse investeringen (vooral kennisintensieve bedrijvigheid) tot een totaal van 300 miljoen euro, wat circa 2000 extra arbeidsplaatsen oplevert. Om dit alles mogelijk te maken zijn investeringen in de infrastructuur nodig, zoals in veel verouderde bedrijventerreinen.

Nieuwe en betekenisvolle economie

'Het ultieme doel is een nieuwe economie met een betekenisvol perspectief', benadrukt Jan Pelle. De BOM-directeur daagt het Brabantse bedrijfsleven daarbij uit een aantal wereldwijde maatschappelijke vraagstukken op ondernemende wijze aan te pakken. 'Daar liggen enorme kansen. Milieu, voedsel, gezondheid, energie en water zijn de thema's die de komende decennia internationaal oplossingen vragen. In Brabant is heel veel kennis en kunde voorhanden om hieraan een bijdrage te leveren. Wij hebben goud in handen, zeker als we groter durven te denken.'

Integrale aanpak provincie en BOM

Ook de prominente uitvoeringsrol voor de BOM is uniek in Nederland. In geen van de andere provincies delegeert het provinciale bestuur de realisatie van het economische beleid zo sterk naar een regionale Ontwikkelingsmaatschappij. 'De provincie wijkt daar ook niet vanaf, wat ook weer uitzonderlijk is. Wij voeren een gezamenlijke agenda, en zijn zo in staat echt meerwaarde te bieden voor de bedrijven en organisaties die onze Brabantse economie de komende jaren gaan moderniseren'.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!