BOM en REWIN slaan handen ineen voor optimale synergie en efficiency

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Het stroomlijnen en verbreden van bestaande gezamenlijke activiteiten op het gebied van business development, en het aantrekken en behouden van zoveel mogelijk buitenlandse bedrijvigheid voor West-Brabant: met dat tweeledige doel in het achterhoofd slaan BOM en REWIN nu formeel de handen ineen.

BOM en REWIN slaan handen ineen voor optimale synergie en efficiency

In het op 10 december ondertekende convenant maken beide partijen afspraken over uitbreiding van de bestaande samenwerking op het gebied van business development en over gezamenlijke acquisitieactiviteiten. De primaire focus ligt daarbij op de sectoren logistiek, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), chemie en biobased economy, maintenance & aerospace, en agrofood. Ook spreken de partijen af om vanaf nu gezamenlijke inspanningen en de te bereiken resultaten voor de regio West-Brabant jaarlijks expliciet maken. Daarbij wordt de verbinding gezocht tussen de strategische agenda West-Brabant en het provinciale en landelijke beleid.

Heldere rolverdeling

Met het convenant willen beide partijen komen tot een effectievere en efficiëntere aanpak, benadrukt directeur Jan Pelle van de BOM. “De BOM werkt graag samen met haar regionale en lokale partners om te komen tot het beste resultaat voor de provincie Noord-Brabant en dus ook voor de regio West-Brabant. De BOM en REWIN kennen complementaire rollen, en de bestaande samenwerking tussen beide partijen op het gebied van business development verloopt op veel terreinen al goed. Met de afspraken in dit convenant voorkomen we nu dat er dubbel werk wordt gedaan en zorgen we voor een heldere rolverdeling. Ook gaan we op acquisitiegebied nauwer samenwerken en informatie actief delen, zodat we geïnteresseerde buitenlandse bedrijven in elke fase van het beslissingsproces optimaal van dienst kunnen zijn.”

Optimale synergie

Ook directeur Henk Rosman van REWIN benadrukt de synergievoordelen die het convenant biedt. “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen; door actief netwerken en informatie te delen, kunnen we – in het belang van West-Brabant – efficiënter en effectiever te werk gaan bij het werven van nieuwe bedrijven. Uiteindelijk willen beide partijen hetzelfde: zoveel mogelijk buitenlandse bedrijven interesseren voor vestiging in de regio West-Brabant. Met het convenant geven we de bestaande samenwerking, ook op het gebied van business development, een meer structurele basis.”

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!