Boost aan centra en bedrijventerreinen Loon op Zand

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel

Ondernemers en gemeente willen via park- en centrummanagement structureel samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van centra en bedrijventerreinen in de gemeente Loon op Zand.

Boost aan centra en bedrijventerreinen Loon op Zand

Om tot de juiste aanpak hiervan te komen, ondersteunt de KvK Brabant dit initiatief met een stimuleringsbijdrage van € 20.000,-.

Uniek aan de samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente is de integrale aandacht voor zowel de bedrijventerreinen als de centra in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Essentieel voor het welslagen is het organiseren van structurele, professionele samenwerking en een vorm van collectieve financiering. Dat geeft de betrokken organisaties een solide fundament en financiële armslag om de gezamenlijke ambities waar te maken en alle daarvoor benodigde projecten en activiteiten uit te voeren. Het is uiteindelijk de bedoeling dat vanaf september 2012 daadwerkelijk gestart kan worden met park- en centrummanagement.

Voor het zover is moet er een concreet uitvoeringsplan op tafel liggen. Een plan van aanpak dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. Binnen dit uitvoeringsplan worden de verschillende ambities, snelheden, organisatie en financiering per gebied uitgewerkt. Er is nadrukkelijk gekozen voor één uitvoeringsplan voor park- én centrummanagement. Dat levert schaalvoordelen op, kleinere gebieden kunnen meeprofiteren van de gezamenlijke aanpak en alle gebieden krijgen dezelfde mogelijkheden om aan verbetering te werken.

Het startsein voor het traject is gegeven tijdens een ondernemersbijeenkomst op 17 april. Deze avond zijn alle bedrijventerrein- en centrumondernemers en stakeholders geïnformeerd over het op te stellen uitvoeringsplan. Belangrijk in het proces is het creëren van voldoende draagvlak bij de ondernemers voor het instellen van een ondernemersfonds. Valt dit positief uit dan kan het ondernemersfonds vanaf januari 2013 worden opgericht.

De Kamer van Koophandel ondersteunt de ambities van Loon op Zand met 20.000 euro via de twee stimuleringsprogramma’s Centrummanagement en Parkmanagement. De bijbehorende cheque (centrummanagement) en het Gouden Varken (parkmanagement) werden door vice-voorzitter KvK Brabant Berry Welten uitgereikt tijdens de bijeenkomst aan de drie bestuursleden van de Stichting Ondernemend Loon op Zand en de heer H. van Komen, wethouder EZ gemeente Loon op Zand.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!