Borchwerf II krijgt nieuwe verbindingsweg

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

Om het bedrijventerrein Borchwerf II goed bereikbaar te maken en om de wijk Kalsdonk en de Gastelseweg te ontlasten van vrachtverkeer, is er het voornemen een verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf II aan te leggen.

Borchwerf II krijgt nieuwe verbindingsweg

Ook wordt een goederenlijn aangelegd waardoor de multimodaliteit van bedrijventerrein Borchwerf II veld B wordt vormgegeven.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 november 2012 het raadsbesluit van 10 november 2010 tot vaststelling van het bestemmingsplan Borchwerf II veld B en verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf deels vernietigd. Het betrof de aanduidingen met betrekking tot de goederenlijn en de verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf II. Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de delen die zijn vernietigd door de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is op 25 februari 2013 ter inzage gelegd in het kader van de formele vaststellingsprocedure. Vanwege redenen van procedurele aard heeft het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 6 mei 2013 nogmaals gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn achttien zienswijzen ingediend, waarvan vijf gedurende de procedure zijn ingetrokken. Tijdens de tweede termijn zijn twee aanvullende zienswijzen ingediend.

Zienswijzen

Nu er overstemming is bereikt over de verwerving van de noodzakelijke gronden ten behoeve van de verbindingsweg zullen nog eens zeven zienswijzen worden ingetrokken. Enkele zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Tevens is het ook noodzakelijk gebleken om over te gaan tot een aantal ambtshalve wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft hier geconstateerde omissies in de regels en de verbeelding op de plankaart. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Meer informatie over BEDRIJVENPARK BORCHWERF II C.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!