Bouw- en infrasector vergrijzen, bouwopleidingen onder druk

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Technische Unie

Werknemers in de bouw- en infrasector vergrijzen. Omgekeerd stromen er steeds minder jongeren de sector in en drogen de bouwopleidingen op. Met de huidige toename van de bouwproductie zal dit op termijn een personeelstekort veroorzaken.

Bouw- en infrasector vergrijzen, bouwopleidingen onder druk

Groei bouwproductie

Door de toename van het aantal huishoudens, zal de bouwproductie de komende jaren toenemen. Dat is ook merkbaar bij groothandels zoals de Technische Unie. Het aantal alleenstaanden is toegenomen, wat tot een grotere woonvraag leidt. Niet alleen jongere mensen wonen vaker alleen, maar ook ouderen blijven langer (alleen) thuis wonen. Ook is er een grote instroom van migranten. Andere belangrijke oorzaak van de verwachte toename, is het Energieakkoord. Hierin is vastgelegd dat in 2040 alle woningen energieneutraal moeten zijn.

Toenemende vergrijzing

De rapportage van Volandis laat zien dat in 2008 nog 15 procent van de werknemers jonger was dan 24 jaar. In 2015 is dit gedaald naar 9 procent. In diezelfde periode liep het aandeel 55-plussers op van 16 naar 20 procent. Ook de gemiddelde leeftijd van zzp’ers in de bouw en infra liep in 2015 op naar 50 jaar.

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

Door de toenemende vergrijzing kent de bouw- en infrasector de komende jaren dus veel uitstroom. Aan de andere kant laten de gegevens in de rapportage zien dat het steeds lastiger wordt gekwalificeerd personeel te vinden. De afgelopen jaren daalde het aantal studenten aan bouw- en infraopleidingen dramatisch. De continuïteit en kwaliteit van deze opleidingen in het bekostigd onderwijs staan onder grote druk. Vooral de kleinere, gespecialiseerde opleidingen en de doorstroom naar niveau 3 zijn nagenoeg opgedroogd.

'Werknemers en bedrijven zelf investeren in toekomst'

Volgens Anna de Boer, specialist marktonderzoek bij Volandis, moeten werknemers en bedrijven zelf investeren in hun eigen toekomst. “Nu het bekostigd onderwijs niet meer voldoende studenten voor de sector opleidt, zullen bedrijven en werknemers zelf moeten investeren in scholing. Op die manier zorgt de sector er gezamenlijk voor dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven, en de kwaliteit van het bouwproces ook in de toekomst geborgd blijft. Het aantrekken en opleiden van jongeren in de bouw- en infraberoepen is voor werkgevers nodig om een duurzaam personeelsbestand op te bouwen.”

Rapportage arbeidsmarkt en onderwijsinformatie

De conclusies komen voort uit de rapportage van kennis- en adviescentrum Volandis in de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2016. Volandis is de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de cao-partners onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV.

Meer informatie over TECHNISCHE UNIE B.V. EINDHOVEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!