Bouwen aan vertrouwen centraal in begroting EZ 2011

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Agentschap NL

In de loop van 2010 is de Nederlandse economie iets hersteld van de recente economische crisis.

Bouwen aan vertrouwen centraal in begroting EZ 2011

Het ministerie van Economische Zaken richt zich voor 2011 op het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht.

Het herstel in 2010 is met name te danken aan de aantrekkende wereldhandel en de daarmee toenemende export. Herstel van vertrouwen in de economie is onmisbaar voor een gezonde economie en is een belangrijke opgave voor 2011.

EZ richt zich daarbij in 2011 op:
1) het creëren van meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie;
2) een sterkere positionering van Nederland op groeimarkten;
3) een toekomstbestendige energievoorziening. EZ werkt hiervoor in 2011 onder meer aan:

• Voldoende toegang tot kredieten voor grote en kleine bedrijven; Vanwege het belang van een gezonde vermogensverschaffing aan bedrijven worden de crisismaatregelen in de BMKB, GO en Groeifaciliteit met een jaar verlengd tot eind 2011. De garantieregelingen zorgen ervoor dat bedrijven die in de kern gezond zijn voldoende toegang hebben en houden tot de kapitaalmarkt.

• Meer innovatieve bedrijven; Om bedrijven te stimuleren te innoveren wordt het budget van de fiscale faciliteit WBSO opgehoogd met € 170 mln, bovenop de verruiming van € 63 mln die reeds was voorzien. Dit stimuleert grote en kleine bedrijven om mensen in te blijven zetten voor R&D, ook tijdens de nasleep van de crisis.

• Meer innovatieve bedrijven aantrekken; Het aantrekken van kennisintensieve bedrijven geeft een impuls aan de concurrentiekracht. EZ spant zicht de komende jaren in om ten minste 15 toonaangevende kennisintensieve buitenlandse bedrijven aan te trekken in sectoren waar  Nederland traditioneel sterk in is.

• Zorgen voor een toekomstbestendige energievoorziening; In 2011 kunnen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) 500.000 tot 550.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Daarnaast zorgt EZ er voor dat particulieren en bedrijven (bijvoorbeeld tuinders) die duurzame energie produceren voorrang krijgen op het elektriciteitsnet. Tenslotte worden vergunningsprocedures versimpeld om aanleg van energie-infrastructuur en grote duurzame projecten te vergemakkelijken.

Meer informatie
Rijksbegroting 2011

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!