home » nieuws » Bouw »

Bouwend Nederland vraagt om snelle uitvoering infraprojecten

  • Bouw
  • Bron: Bouwend Nederland

Bouwend Nederland heeft de Tweede Kamer gevraagd om haast te maken met een viertal infraprojecten in Noord-Nederland, Brabant en Utrecht.

Volgende week vergadert de Kamer over de besteding van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), waaruit deze projecten mede worden gefinancierd.

Noodzakelijke projecten

Het gaat om vier noodzakelijke infraprojecten die al zijn ingepland, maar vanwege financiële of bestuurlijke knelpunten nog niet van de grond komen. Het eerste betreft de Sluis Kornwerderzand in de Afsluitdijk, een stormvloedkering met een doorvaartbreedte van 42 meter die de waterveiligheid in de regio sterk verbetert. Regionale overheden en het Rijk discussiëren nog over de aanpak en financiering van de sluis. Er is echter haast bij, want het project moet vóór eind februari 2015 worden ingediend bij de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. Bouwend Nederland vraagt de Tweede Kamer daarom om de minister aan te sporen zo snel mogelijk met een concreet plan te komen voor de sluis.

Het tweede project betreft de verbreding van de N33 tussen Assen en het Groningse Appingedam. Hiermee worden de belangrijke economische clusters in Delfzijl en de Eemshaven beter bereikbaar. De provincie Groningen heeft fors bijgedragen aan de verdubbeling van het wegvak van het eerste deel van de snelweg tussen Assen en Zuidbroek, maar tussen Zuidbroek en Appingedam is de weg nog enkelbaans. Ook hier wil Groningen 80% van de kosten betalen, maar een bijdrage vanuit het MIRT voor het restant is noodzakelijk. Bouwend Nederland vraagt de Tweede Kamer om een dergelijke investering te steunen.

Verkeersruit Eindhoven

Het derde project is de zogenoemde ‘verkeersruit’ bij Eindhoven. Er is al jaren bestuurlijke overeenstemming over dit project in deze snelgroeiende regio, de financiering is geregeld en de procedures zijn afgerond. Toch is er nog steeds niet gestart met de aanleg, omdat de stad Eindhoven alsnog twijfels heeft. Bouwend Nederland vindt dat de provincie Noord-Brabant door de Minister moet worden aangespoord om toch snel tot uitvoering van het project over te gaan.

Het vierde project betreft de aanleg van de Noordelijke Rondweg Utrecht, die de verkeersdrukte op de beruchte A27 zal verminderen en de luchtkwaliteit in de stad Utrecht zal verbeteren. In 2012 besloot minister Melanie Schultz van Verkeer in het kader van de bezuinigingen om dit project uit te stellen tot 2025, maar de bewindsvrouw overweegt nu om de aanleg toch te versnellen. Daarover gaat ze in overleg met de regio Utrecht. Het overleg tussen het Rijk en de regio mag echter niet alsnog leiden tot vertraging, vindt Bouwend Nederland. De vereniging vraagt de Tweede Kamer dan ook om aan te dringen op snelle uitvoering van het project.

Het Nota-overleg in de Tweede Kamer over het MIRT vindt plaats op 24 november a.s.

Meer informatie over BOUWEND NEDERLAND:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!