Bouwsector kampt nog steeds met personeelstekorten

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Bouw en wonen

Uit een onderzoek naar het personeelsverloop van Fvb-ffc Constructiv blijkt dat de bouw kampt met een permanent tekort aan geschoolde bouwvakarbeiders.

Bouwsector kampt nog steeds met personeelstekorten

Uit de studie van het Fvb-ffc Constructiv is naar voren gekomen dat voornamelijk de kleinste bedrijven het moeilijk hebben met het behouden van arbeiders.

Tevens blijft de gemiste instroom uit het onderwijs aandachtspunt.

lees meer>>

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.