home » nieuws » Bouw »

Bouwsector vraagt om vernieuwing

  • Bouw
  • Bron: Provincie Overijssel

Om de sterke positie en de bijdrage aan de regionale economie van de bouw te behouden, is innovatie hard nodig. Dit wordt ondersteund door de provinice Overijssel en Regio Twente.

Bouwsector vraagt om vernieuwing

Impuls voor vernieuwend ondernemen in de Twentse bouw

Provincie Overijssel en Regio Twente investeren samen in de ontwikkeling van de bouwsector in Twente. Het is belangrijk dat de - van oudsher vrij traditionele - bouwsector zich blijft ontwikkelen en gebruik maakt van kennis en innovaties om in te kunnen blijven spelen op consumentenwensen en marktontwikkelingen. Daarom stellen provincie en Regio ieder een bedrag van € 2.565.997,-- beschikbaar voor het project Vernieuwend Ondernemen in de bouw van Pioneering.

De bouw is een belangrijke sector in de economische structuur van Twente en Oost Nederland. Er werken relatief meer mensen in de bouw in Twente dan in andere regio's. De bijdrage van de bouw (inclusief architecten, projectontwikkelaars e.d.) aan de regionale werkgelegenheid is substantieel. De bouwsector in Oost-Nederland is echter relatief traditioneel en bestaat uit veel MKB-bedrijven. De kracht van deze bedrijven is vooral gelegen in de toewijding en het vakmanschap van de medewerkers.

Vliegwielfunctie
Maar de Twentse bouw kan haar sterke positie en bijdrage aan de regionale economie niet handhaven op basis van capaciteit en werkethos alleen. Daarom hebben provincie Overijssel en Regio Twente besloten te investeren in de ontwikkeling van de bouwsector in Twente. In dit ontwikkelproces vervult Pioneering met haar netwerk van deelnemende organisaties in toenemende mate een vliegwielfunctie. De kracht van Pioneering is dat ondernemers, kennisinstellingen, overheid èn opdrachtgevers met elkaar samenwerken. De inbreng van opdrachtgevers draagt bij aan het principe van Launching Customership. Meer dan 100 bedrijven en instellingen werken actief samen in tien verschillende projectgroepen, de 'werkplaatsen' van Stichting Pioneering. De deelnemende partijen delen hun kennis in verschillende business cases en ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en producten.

Innovatieplatform Twente
Pioneering maakt deel uit van het Cluster Bouw van het Innovatieplatform Twente, een initiatief dat financieel gedragen wordt door Provincie Overijssel en Regio Twente. Gedeputeerde Carry Abbenhues (Economie, Toerisme  en Arbeidsmarkt) legt uit: "Innovatie is belangrijk, juist voor een traditionele sector als de bouw. Het helpt ondernemers de toegevoegde waarde van hun werk te vergroten, nieuwe product- en marktcombinaties te vinden en daarmee hun concurrentiepositie te versterken."

"De komende jaren groeit, door demografische ontwikkelingen, de vraag naar mensen met een technisch beroep, ook in de bouw. Opleiding is een onderdeel van Pioneering II. Ook om die reden vinden wij Pioneering van groot belang. Twente is een van de belangrijkste kennisregio's van Nederland en we willen die positie verder versterken. Onze regio kan daarom niet zonder een goed opgeleide beroepsbevolking", aldus Theo Schouten, lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente.

Congres Ondernemend Samenwerken
Beide bestuurders onderstrepen vandaag het belang van vernieuwing in de bouw op het congres Ondernemend Samenwerken in Enschede. Tijdens het congres gaan overheid en marktpartijen met elkaar in gesprek over andere manieren van samenwerken. Tien Twentse partijen ondertekenen een overeenkomst voor vernieuwend opdrachtgeverschap. Door het maken van afspraken over aan- en uitbesteden van klussen willen de gemeenten, woningcorporaties en instellingen een bijdrage leveren aan de versterking van de bouw in Twente.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!