Brabant als innovatieve agrofoodregio van Noordwest-Europa

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley

Hoe moet Brabant zijn leidende positie in de voedings- en genotmiddelen handhaven?

Brabant als innovatieve agrofoodregio van Noordwest-Europa

Brabant staat inmiddels hoog aangeschreven om zijn aantrekkelijke woon-/werkklimaat en is ook de status van economische achterstandsregio al lang ontstegen. De provincie vormt met een BNP van ruim 80 miljard euro (Eurostat 2006) binnen Nederland
in grootte de derde economie (na Noord- en Zuid-Holland) en is daarbij een broedplaats van Research & Development (R&D). De sterke economische spelers zijn de maakindustrie, logistiek, high tech en de agro- en foodsector.

De noodzaak van een kennis- en innovatieagenda voor de agrofood komt voort uit de overtuiging dat niets doen achteruitgang betekent. Wil Brabant zijn leidende positie in de voedings- en genotmiddelen handhaven, dan zal het er voor moeten waken niet te vervallen in zelfgenoegzaamheid. Succes is mooi, maar leidt al te snel tot gemakzucht. Het is zaak de motor van vernieuwing continu te voeden. Vooruitgang komt alleen voor wanneer partijen zich verbinden aan innovatie en durven te dromen. Niet in luchtkastelen, maar in een realistisch perspectief.

Ook de agrofoodsector in Brabant staat voor zo’n keuze. Berust ze in de huidige situatie of kijkt ze vooruit, laat ze zich uitdagen door het beschikbare potentieel en creëert ze meerwaarde die de sector ook de komende decennia toonaangevend maakt. Kort samengevat, verbindt ze zich aan de ambitie van Brabant als ‘food centre of excellence’ voor Noordwest-Europa - een markt van 44-80 miljoen mensen – waarbij vier uitgangspunten centraal staan: vers, gezond, duurzaam en betrouwbaar.

Deze toekomstvisie vergt bijzondere inspanningen omdat invulling ervan ons dwingt buiten gevestigde kaders te treden. De belangrijkste factor die we moeten exploiteren is kennis; niet alleen binnen Brabant en de agrofood, maar ook in de aanpalende provincies - en wellicht ook België en Duitsland - en bij sectoren die raakvlakken hebben met food. Het activeren van zulke dwarsverbanden (cross overs) wordt de komende jaren steeds bepalender voor de kwaliteit van onze innovaties en de waardecreatie die dat oplevert.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!