Brabant gaat investeren in economische vernieuwing

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De BOM gaat via een nieuw te vormen Ontwikkelfonds met risicokapitaal zelf deelnemen in innovatieve businessplannen. Dat blijkt uit het Meerjarenplan van de BOM over de periode 2013 – 2016.

Brabant gaat investeren in economische vernieuwing

Om het meerjarenplan uit te kunnen voeren, wil de provincie in totaal € 19,9 miljoen beschikbaar stellen, waarvan € 7 miljoen over tien jaar terug moet vloeien naar de provincie (revolverend geld).

Samen met de BOM gaat de provincie de Brabantse economie op een vernieuwende manier stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van grote transitieprocessen in economische sectoren/ketens, zoals die naar een duurzame agrofoodketen en het bijeen brengen van zorg en economische kansen (zorgeconomie). Verder gaat nog meer aandacht uit naar het ontwikkelen van hoogwaardige en duurzame bedrijfsvestigingsplekken als campussen, scienceparks en valueparks. Mooie voorbeelden daarvan zijn het Oss Life Sciences Park en de High Tech Automotive Campus in Helmond.

Ook internationaal wordt de komende jaren een slag gemaakt. Concreet: meer samenwerken met grensregio’s, Europese subsidieprogramma’s beter benutten, meedraaien in Europese netwerken en samenwerking zoeken met mondiale kennis- en innovatieregio’s.

Daarnaast is het zaak om kansrijke samenwerking te blijven stimuleren tussen van elkaar verschillende economische topclusters om tot hoogwaardige nieuwe producten te komen. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur : ‘Juist in die cross-overs ontstaan de nieuwe, eigenwijze producten en processen met veel toegevoegde waarde. Daar moet de Brabantse economie het van hebben.’ Doel is om het stimuleren van deze innovaties en internationale acquisitie- en investeringsactiviteiten van de BOM te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken: slimme mobiliteit, duurzame agrofoodketen, duurzame energie en gezond ouder worden (zorgeconomie).

Jan Pelle, directeur BOM: `Onze provincie heeft de prachtige ambitie om tot de topregio’s van Europa te behoren. Daarbij hoort een sterke uitvoeringsorganisatie. Met de vaststelling van het meerjarenplan van de BOM is een belangrijke basis gelegd voor een krachtige en ondernemende rol van de BOM in de versterking van de Brabantse economie. We willen dit bijvoorbeeld gaan doen met een modern ontwikkelfonds voor innovatieve samenwerkingsprojecten, waardoor er nieuwe producten en bedrijven in Brabant ontstaan.’

Het Meerjarenplan is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen BOM, provincie en Rijksoverheid (tevens subsidiënt en aandeelhouder van de BOM). Brabant is de eerste provincie die nu beschikt over een Meerjarenplan met de eigen ontwikkelingsmaatschappij. 

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!