Brabant gaat spaargeld investeren in economie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten (PS) voor om met € 475 miljoen te participeren in initiatieven voor energie, innovatie, breedband en natuur.

Brabant gaat spaargeld investeren in economie

Die investeringen zijn volgens de provincie nodig om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant te bevorderen en om als provincie te blijven behoren tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s. Hiervoor stelt het college voor om 4 fondsen op te richten die worden ondergebracht in afzonderlijke BV’s. Op 21 juni 2013 nemen PS een definitief besluit over de instelling en uitvoering van de fondsen. De benodigde € 475 miljoen voor de fondsen is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in Essent.

Spaargeld wordt werkkapitaal

Gedeputeerde financiën Ruud van Heugten: “Tweederde van die Essent-gelden is belegd. De renteopbrengsten vervangen de vroegere dividenden van Essent en worden ingezet in de jaarlijkse begroting. Dat blijft ook noodzakelijk omdat het Rijk dit deel inhoudt op de bijdrage voor Brabant uit het Provinciefonds. Met het andere deel van de Essent-gelden willen we nu gaan participeren in innovatieve bedrijven en investeren in de uitbreiding van de Brabantse natuur. We willen ons spaargeld dus meer gebruiken om te investeren in de economie van Brabant. In 2010 stak de provincie al € 276 miljoen in projecten in de sectoren sport, natuur, cultuur, landschap en energie. Nu willen we ontwikkelingen op het gebied van innovatie, breedband, energie en natuur stimuleren. Ons spaargeld wordt zo werkkapitaal voor Brabant.”

Bekijk de doelen van de 4 fondsen

Nieuwe aanpak

De provincie kiest er bewust voor om te participeren in projecten en initiatieven van marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Deze nieuwe aanpak wijkt af van de gebruikelijke subsidieverlening. Door risicodragend te participeren ontstaat een samenwerking met andere partijen die ook bereid zijn om te investeren. Die samenwerking vraagt om een bedrijfsmatige aanpak met een marktgerichte uitvoering. Om die reden wil het college de fondsen onderbrengen in 4 nog op te richten BV’s. De BV’s voor innovatie, breedband en energie worden ondergebracht bij en beheerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant willen GS een aparte BV oprichten.

Terugverdienen

In het voorstel van GS hebben de fondsen een looptijd die varieert van 15 tot 25 jaar. Met uitzondering van het Groen Ontwikkelfonds Brabant hebben de fondsen een revolverend karakter. Dat betekent dat de middelen aan het eind van de looptijd weer bij de provincie moeten terugkomen zodat de investeringen worden terugverdiend. Op deze manier kan de provincie voor een lange periode investeren in de ontwikkeling van Brabant terwijl een deel van het provinciale kapitaal voor meerdere generaties veilig wordt gesteld.

Besluitvorming

Op 14 november 2012 stemden PS in meerderheid in met het voorstel om de oprichting van 4 fondsen voor te bereiden. Op 31 mei bespreken de Statencommissies het voorstel en op 21 juni as. behandelen de Provinciale Staten de uitgewerkte voorstellen voor de fondsen, inclusief businessplannen, aandeelhoudersinstructies en statuten. Wanneer een definitief besluit genomen wordt, kan de provincie starten met het oprichten van de BV’s voor de fondsen. Direct daarna kunnen geïnteresseerde partijen een projectvoorstel indienen bij de afzonderlijke BV’s en kunnen deze beoordeeld worden.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!