Brabant maakt voorlopige keuze voorkeurstrace Ruit

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben een voorlopige keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de Ruit om Eindhoven.

Brabant maakt voorlopige keuze voorkeurstrace Ruit

Op basis van vele onderzoeken van de afgelopen maanden kiest het  provinciebestuur voor de ‘Verkeersruit Eindhoven-Helmond-Asten’ aangevuld met maatregelen om de doorstroming van verkeer lokaal in Veghel en op de A67 tussen Leenderheide en Asten te verbeteren. Dit voorlopige voorkeursalternatief wordt de komende weken voorgelegd aan de regiogemeenten en diverse adviesorganen om een advies op te geven. GS kunnen daarna in november tot een keuze voor een definitief voorkeursalternatief komen.

Over de aanleg van een nieuwe ontsluiting aan de oostkant van Eindhoven en Helmond wordt al sinds 2000 onderzoek verricht. De Ruit om Eindhoven moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van de regio Eindhoven – Helmond voor de komende decennia. Daarnaast moet de Ruit ervoor zorgen dat doorgaand verkeer niet langer voor problemen zorgt in de steden Eindhoven, Helmond en Veghel en dorpen als Nuenen, Beek en Donk en Aarle-Rixtel rijdt en moet verkeer uit het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond weggetrokken worden. Tenslotte maakt de Ruit het hoofdwegennet van de A2, A67, A50 en A58 minder kwetsbaar in geval van calamiteiten.

Robuust totaalpakket aan maatregelen

Het voorlopig voorkeursalternatief dat Gedeputeerde Staten nu voorleggen aan de regio bestaat uit een totaalpakket van:

  • Een nieuwe oostwestverbinding met 2x2 rijstroken en 80 km/uur tussen Son en Breugel en Helmond ten zuiden van het Wilhelminakanaal met een brug over het Dommeldal en een aquaduct onder de Zuidwillemsvaart bij Aarle-Rixtel;
  • Uitbreiding van de N279 tussen Helmond en Asten van 1 naar 2 rijstroken per richting met ongelijkvloerse kruisingen met een lange omlegging om de wijk Dierdonk in Helmond;
  • Handhaving van de huidige N279 tussen Veghel en de aansluiting op de N272 bij Gemert;
  • In overleg met de gemeente Veghel komen tot een pakket van lokale maatregelen om de doorstroming in Veghel te verbeteren met als mogelijke aanpak een nieuwe omlegging bij Zijtaart van 2x1 rijstroken en een nieuwe aansluiting bij de A50;
  • In overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu komen tot een pakket van maatregelen op de A67 tussen Leenderheide en Asten om de doorstroming op deze rijksweg te verbeteren.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!