Brabant perfecte biotoop voor slimme auto

  • Automotive
  • Bron: BrabantKennis

De opkomst van zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten zorgt ervoor dat we ons in de nabije toekomst anders gaan verplaatsen.

Brabant perfecte biotoop voor slimme auto

 Dat voorspellen de auteurs van “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit”, onder wie Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) en Bram Hendrix (AutomotiveNL en Brainport Development). Brabant is dé perfecte biotoop om deze nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit te faciliteren. Dat kan met een innovatie-ecosysteem voor coöperatieve mobiliteit, met experimenteerruimte voor vraaggestuurd OV en met een flexibele inrichting van de (stedelijke) ruimte.

Technologische ontwikkelingen zetten de wereld van mobiliteit op zijn kop. De slimme auto met zelfrijdende functies komt eraan en gaat voor de nodige disruptie zorgen. Datzelfde geldt voor de opkomst van nieuwe (deel)diensten en de snelle elektrificatie van het auto- en fietsverkeer. In de mobiliteitsmix van de toekomst vormen de slimme auto en de elektrische fiets het koningskoppel, terwijl het openbaar vervoer zich steeds meer zal beperken tot de (grote) steden in Brabant. Dat is althans de verwachting van de auteurs van “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit.” Het cahier is een gezamenlijk initiatief van TU Eindhoven, AutomotiveNL, Brainport Development en BrabantKennis en is bedoeld om het debat over de toekomst van het mobiliteitsbeleid in Brabant aan te zwengelen.

Testomgeving Brabant

Wie de toekomstbeelden van slimme auto’s, on demand mobiliteitsdiensten en deeldiensten tot zich door laat dringen, ziet dat Brabant, meer dan andere regio’s in Nederland, optimaal geoutilleerd lijkt om voorop te lopen en slim in te spelen op deze trends. Alle condities zijn aanwezig in Brabant om de slimme auto optimaal te faciliteren en om hier nieuwe, vraaggestuurde mobiliteitsdiensten te testen die de steden laten opbloeien en het platteland leefbaar houden. De regio heeft nationaal en internationaal een enorm competitief voordeel vanwege de sterk gespreide nederzettingenstructuur, de aanwezige kenniscentra en de hier gevestigde automotive industrie. Met de Innovatiecentrale van Rijkswaterstaat op de Automotive Campus in Helmond, heeft de regio ook de beschikking over de noodzakelijke testomgeving voor de nieuwste technologie en diensten.

Overheid niet langer aan het stuur

In Brabant liggen kansen om de technologische vooruitgang in mobiliteit te versnellen op een manier die slim, schoon en sociaal is en weinig kosten voor de overheid met zich meebrengt. Om de kansen te pakken moeten wel bestaande routines in het gedrag van provincie en gemeenten worden doorbroken. De tijd dat de overheid de organisatie van mobiliteit eenzijdig bepaalde, is definitief voorbij. De oude denk- en investeringspatronen over mobiliteit moeten worden losgelaten, zo stellen de auteurs. De overheid zit straks niet langer zelf aan het stuur, maar prikkelt partijen om tot innovatieve oplossingen te komen. Dat kan met een innovatie-ecosysteem voor coöperatieve mobiliteit, met experimenteerruimte voor vraaggestuurd OV en met een flexibele inrichting van de (stedelijke) ruimte.

De weg vooruit

Het faciliteren van slimme auto’s vraagt om het ‘ontrommelen’ en ‘ontborden’ van bestaande infrastructuur en om minder variatie in regels die het verkeer geleiden. De snelle technologische ontwikkelingen vragen om een flexibele opstelling van de overheid. Je weet niet hoe iets verandert, alleen dat het verandert. Naast flexibiliteit is ook meer openheid gewenst. Provincie en gemeenten bezitten veel relevante mobliteitsdata (verkeerslichtdata, parkeerdata, data over incidenten, enzovoort) waarmee burgers en bedrijven hun voordeel kunnen doen. Data die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van vraaggestuurde mobiliteit en bij het ondersteunen van een systeem van Talking Traffic, auto's en andere verkeersdeelnemers die met elkaar verbonden zijn en samen een zelfsturend systeem vormen.

Meer informatie over BrabantKennis:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!